april 15, 2019

Der var mange cigaretskod

Mere end 200.000 børn og voksne deltog i årets affaldsindsamling. Nu er de enorme mængder cigaretskod, dåser og andet affald gjort op. AFFALD:  I slutningen

Læs mere »

Elever vinder tur til Kina

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Fem elever fra Frederikssund Kommune skal til efteråret på besøg i Kina sammen med 13 elever fra Ballerup og Egedal Kommuner. Turen har

Læs mere »

Porten blev indviet

SKIBBY: I sidste uge indviede man den nordlige port til Nationalparken Skjoldungernes Land. Porten er placeret ved Netto i Skibby. Porten er skabt i et

Læs mere »

Flydende cykelstier

Fritids- og Kulturudvalget har godkende et samarbejde med Nationalpark Skjoldungernes Land om etablering af ”flydende cykelstier” ved Fjordstien. Af Conny Probst SELSØ/GERSHØJ: Nationalpark Skjoldungernes Land

Læs mere »

Træn krop og hjerne i naturen

Idrætsforeningen Kreds 57/Ferslev tilbyder igen naturtræning for seniorer. FERSLEV: I efteråret deltog omkring 30 seniorer i pilotprojektet “Hold hjernen frisk – Naturtræning”. Bag projektet stod

Læs mere »

Fællesmagasinet

FREDERIKSSUND: Slots-og Kulturstyrelsen ønsker at bygge et magasin i Vinge til opbevaring af kulturhistoriske genstande fra Nationalmuseet og biblioteksmateriale fra Det Kongelige Bibliotek. Magasinet er

Læs mere »

Håndslag på dialog

– mellem foreninger og kommuen. FREDERIKSSUND KOMMUNE: Frederikssund Idrætsråd, Børne- og Ungesamrådet, Kulturrådet i Frederikssund og Aftenskolernes Samråd har hver især underskrevet en samarbejdsaftale med

Læs mere »