Der var mange cigaretskod

Der var mange cigaretskod

Mere end 200.000 børn og voksne deltog i årets affaldsindsamling.
Nu er de enorme mængder cigaretskod, dåser og andet affald gjort op.

AFFALD:  I slutningen af marts blev der ryddet gevaldigt op i den danske natur, da børnehaver, skoler, foreninger, privatpersoner og mange andre deltog i Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling.

Og det var ikke så lidt, der blev fundet. På landsplan er der indsamlet mere end 1,5 million cigaretskod samt 110.000 dåser. 

I alt har indsamlerne fjernet 156 ton affald fra den danske natur.

Til sammenligning blev der sidste år indsamlet 173 ton affald – heriblandt 102.000 dåser.

Cigaretskod
Det er første gang, at der er blevet talt cigaretskod i forbindelse med Affaldsindsamlingen. Og trods den seneste tids fokus på hele skodproblematikken vækker resultatet opsigt hos Danmarks Naturfredningsforening.

 – Vi forventede at finde mange cigaretskod, men det er alligevel påfaldende, at der er blevet samlet så store mængder i løbet af ugen. Det understreger, at vi har et stort problem med de mange henkastede skod. Vi håber, at vi med årets affaldsindsamling har været med til at minde om, at cigaretskod ligesom alt andet affald ikke hører til i naturen, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

 De henkastede cigaretskod er ikke blot til gene for befolkningen. Filtrene udskiller giftstoffer og bliver til mikroplast, når de havner i naturen.

Grænsedåserne 
Hvert år bliver der fundet titusindvis af pantfri dåser i den danske natur. I år er ingen undtagelse. 74 procent af de 110.000 indsamlede dåser er uden pant.

 De pantfri dåser fra grænsehandlen er et historisk problem for Danmarks natur og miljø. Danmarks Naturfredningsforening har derfor længe kæmpet for at få pant på dåserne.

 – Det kan ikke være rigtigt, at vores natur fortsat skal forurenes af de mange pantfri dåser, der hver dag fragtes over den dansk-tyske grænse. Der er velfungerende retursystemer i både Danmark og Tyskland, så det er helt absurd, at der ikke også er pant på grænsedåserne, siger Maria Reumert Gjerding.

Kommunetal
I Frederikssund Kommune var der otte indberettede indsamlinger.

Der blev samlet 1897,6 kilo affald, 167 dåser med pant, 901 dåser uden pant – og ikke mindre end 19.150 cigaretskod.

I Lejre Kommune var der 12 indberettede indsamlinger.

Her blev der puttet 1107 kilo affald i sækkene, 215 dåser med pant, 381 dåser uden pant og 7,844 cigaretskod.


Andre artikler fra denne uge