Læserbreve kan ikke afleveres via vores hjemmeside.

Du skal i stedet sende det via e-mail til: info@hornsherredlokalavis.dk

Læserbreve skal altid afleveres digitalt.

Normal deadline for aflevering af læserbreve er fredag kl. 16.00 før kommende uges udgivelse.

Indlæg, der afleveres efter denne frist, vil normalt ikke komme med i avisen, men ligge over til den efterfølgende uge.

Læserbreve, der sendes til Hornsherred Lokalavis, vil ofte blive lagt på vores hjemmeside under rubrikken Læserbreve, det kan ske ved modtagelse eller samtidig med udgivelse af Hornsherred Lokalavis.

Husk at vedhæfte STORT foto af dig selv. Du skal altid angive dit fulde navn, din fulde postadresse, din e-mailadresse og dit telefonnummer.
Indlægget skal have lokal relevans – altså beskæftige sig med forhold i Hornsherred Kommunes geografiske område.

For at få plads til så mange læserbreve som muligt, bør et læserbrev indeholde maksimalt 300 ord.

Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte læserbreve, hvis de skønnes alt for lange. Forkorter vi et læserbrev, vil det fremgå ved en note, at indlægget et forkortet af redaktionen og at den uredigerede udgave normalt vil være at finde på vores hjemmeside.

Vi forbeholder os ret til at udelade læserbreve indeholdende grove personangreb. Læserbreve indeholdende injurier, blasfemi, racistiske ytringer eller opfordringer til kriminelle handlinger udelades altid. Vi forbeholder os retten til at tilbyde den eventuelt omhandlende “modpart”, at skrive en kommentar til læserbrevet.

Klager over restaurationsbesøg og varekøb henvises til de respektive klagenævn.