Forretningsbetingelser

Annonceplaceringer:
Bookede placeringer respekteres altid i størst muligt omfang. Af pladsmæssige eller tekniske forhold kan det være nødvendigt, at omplacere, fremrykke eller udskyde en annonce.

Reklamationer:
En eventuel reklamation skal altid fremsættes senest 5 dage efter annoncen har været indrykket i avisen. Reklamationer over fakturering skal være os i hænde senest 10 dage efter fakturadatoen.
Hornsherred Lokalavis påtager sig intet ansvar for eventuelle følgevirkninger af trykfejl i tekst eller annoncer, manglende indrykning eller indrykning i en forkert uge.

Højde på annoncer:
En annonces højde skal altid være delelig med 5 mm. Annoncer på 320 mm eller derover, faktureres altid til den fulde højde på 365 mm.

Betalingsbetingelser:
Fakturadato + 8 dage, eller efter aftale med os. Hornsherred Lokalavis er berettiget til at kræve forudbetaling. Overholdes betalingsfristen ikke, bortfalder alle rabatter og der beregnes ligeledes morarente på 2% pr. påbegyndt måned.
Misligholdes en indrykningsaftale -eller misligholdes samme, har Hornsherred Lokalavis ret til at efterdebitere for meget ydet rabat.

Priser:
Alle priser er eksklusiv moms.

Information til reklamebureauer:
Sikkerhedsgodtgørelse. Ved indrykning via virksomheder, der er godkendt til sikkerhedsgodtgørelse, ved forudbetaling eller ved en anden form for sikkerhedsstillelse, yder vi 1% rabat af annoncens nettopris, fratrukket eventuel materialegodtgørelse.

Informationsgodtgørelse. Ved indrykning via godkendt bureau, ydes der 1% informationsgodtgørelse. Denne beregnes af annoncens nettopris, fratrukket eventuel materialegodtgørelse.

Annoncemateriale:
Færdigt annoncemateriale skal leveres som PDF-fil og svare nøjagtig til størrelsen på den bestilte annonce. Levering af materiale skal ske via mail. PDF-filen skal overholde standarden for avisproduktion. Information og denne standard kan ses på www.kankanikke.dk
“Åbent materiale” er ikke færdigt materiale.