Fællesmagasinet

Fællesmagasinet

FREDERIKSSUND: Slots-og Kulturstyrelsen ønsker at bygge et magasin i Vinge til opbevaring af kulturhistoriske genstande fra Nationalmuseet og biblioteksmateriale fra Det Kongelige Bibliotek. Magasinet er tegnet af Gottlieb Paludan Architects og ingeniørfirmaet MOE og skal opføres af entreprenøren DS Flexhal på et areal syd for den kommende Vinge Station.

Fællesmagasinet vil komme til at bestå af to større og to mindre bygninger, der er bygget sammen. Den maksimale højde på byggeriet vil være cirka 15 meter. 

Hele byggeriet vil blive omkranset af et hegn.

Lokalplanen
Styrelsen har udarbejdet en foreløbig illustrationsplan for placeringen af Fællesmagasinet på det reserverede areal, og byrådet har besluttet at igangsætte arbejdet med en lokalplan for området. 

Ved udarbejdelsen af en lokalplan anbefaler administrationen blandt andet, at regnvandsbassiner bliver udformet, så de får en rekreativ værdi, samt at beplantning omkring indhegningen skal skabe en god sammenhæng til de omgivende arealer.

Arkæologiske undersøgelser
Inden et byggeri kan påbegyndes på grunden, skal der laves arkæologiske undersøgelser. På mødet besluttede Byrådet derfor også at afsætte 3,5 millioner kroner, så arkæologerne kan komme i gang. 

Derudover kræver opførelsen af Fællesmagasinet, at der bliver nedrevet en ejendom i området, og at stien mellem St. Rørbæk og Vinge bliver omlagt.

Man kan læse mere om Fællesmagasinet på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Andre artikler fra denne uge

Tak Anja!


Inge Messerschmidt, gruppeformand Dansk Folkeparti (O) På byrådsmøde i spørgetimen talte Anja Bisp Pedersen om gensidig loyalitet. En super vigtig

Læs mere »