Flydende cykelstier

Flydende cykelstier

Fritids- og Kulturudvalget har godkende et samarbejde med Nationalpark Skjoldungernes Land om etablering af ”flydende cykelstier” ved Fjordstien.

Af Conny Probst

SELSØ/GERSHØJ: Nationalpark Skjoldungernes Land har ansøgt Friluftsrådet om midler til etablering af to kanopladser langs fjorden, henholdsvis i Gershøj i Lejre Kommune og ved Møllekrogen Selsø i Frederikssund Kommune. 

Nationalparken har modtaget 110.000 kroner fra Fritidsrådet ud af et samlet budget på 160.000 kroner. I forlængelse heraf har man bedt Frederikssund Kommune og Lejre Kommune om at deltage som projektpartner. 

Formålet med projekt ”flydende cykelstier” er at stille kanoer frit tilgængelig to steder langs fjorden, så fjorden kan benyttes mere aktivt af flere. 

Initiativet giver lokale borgere og besøgende mulighed for at låne en kano til korte ture på vandet. Projektet stiller i alt seks kanoer til rådighed, hvor der placeres tre ved hver udlånsplads.

Kanoerne vil blive monteret med GPS og aflåst med en møntlås. Hver kano kan fragte to cykler med fastmonteret slæb.

Drift og vedligehold
Nationalpark Skjoldungernes Land er projektansvarlig for hele projektet og står blandt andet for planlægning, aftaler, tilladelser, indkøb, formidling og drift af kanopladserne. 

Frederikssund Kommune og Lejre Kommune er blevet bedt om en projektfinansiering på hver 10.000 kroner i form af løntimer til forberedelse af kanoerne og de ubemandede pladser. Kommunerne er derudover ble vet bedt om at medvirke i driften af kano-
pladserne ved at medfinansiere udgifter til blandt andet at genanskaffe bortkommet udstyr. 

Projektets forventede driftsudgifter er usikre, men administrationen i Frederikssund Kommune anbefaler, at der fastsættes et maksimumbeløb på eksempelvis 10.000 kroner det første år.

Lokale foreninger
Nationalparken har været i dialog med en række frivillige foreninger, som alle støtter op om processen.

Eksempelvis tilbyder frivillige ved Selsø Møllekrogen Bådelaug pladser til kanoerne ved deres bådebro samt at holde opsyn med kanopladserne.

Gershøj Kro hat tilbudt, at kanoerne kan ligge ved kroens strand, og frivillige i Gershøj Fritidsfiskerforening har tilbudt at holde opsyn med kanopladserne og efterladte kanoer langs kysten, hvor fritidsfiskerne jævnligt færdes. 

Tidsplan for projektet er godkendt af Friluftsrådet for perioden den 1. januar 2019 og afsluttes den 31. december 2021, hvorefter det forventes, at projektet kan fortsætte i almindelig drift. 

Da begge kommuner først har sendt sagen til politisk godkendelse i starten af 2019, må projektets opstart forventes udsat nogle måneder.

Administrationen vurdere, at der skal indhentes en dispensation vedrørende strandbeskyttelse og en landzonetilladelse. Godkendelsen af projektet er derfor under forudsætning af, at man modtager de relevante tilladelser.

I sidste måned godkendte Lejre Kommune, at man indgår i samarbejde med Nationalparken Skjoldungernes Land og Frederikssund Kommune, om etablering og drift af en kanoudlånsplads ved Gershøj.

Nu har Fritids- og Kulturudvalget i Frederikssund godkendt, at kommunen indgår i samarbejdet med Nationalpark Skjoldungernes Land og Lejre Kommune om etablering og drift af en kanoudlånsplads ved Møllekrogen ved Selsø Slot. 

Kommunen forpligter sig som projektpartner med en medfinansiering på i alt 20.000 kroner i 2019.


Andre artikler fra denne uge