Stor interesse for klimaaften

Stor interesse for klimaaften

FREDERIKSSUND KOMMUNE: DMI’s 150-års jubilæum er blevet fejret ved arrangementer i fem byer i Danmark.

En lille håndfuld eksperter fra DMI har således besøgt Lemvig, Esbjerg, Middelfart, København og til sidst Frederikssund med oplæg om klimaet i globalt og lokalt perspektiv.

Og knap et par hundrede interesserede borgere fandt frem til arrangementet på Frederikssund Gymnasium.

Stigning i havene

Adrian Lema, der er afdelingschef på DMI’s Nationale Center for Klimaforskning indledte med at fortælle om det globale klima.

Her spår prognoserne, at temperaturen ved århundredets udgang vil være 2,7 grader varmere end i 1990, hvis alle lande gør det, de har lovet i forhold til at mindske udledningerne af CO2.

Parisaftalens mål om en global temperaturstigning på blot 1,5 grader ventes vi at nå om blot 10 år.

– I 1990’erne steg havniveauet et par millimeter om året. I de seneste år er havene steget med over 4 millimeter om året, sagde Adrian Lema og forklarede om de selvforstærkende effekter:

– Arktis varmer hurtigere op end andre steder på kloden. Havisen reflekterer sollyset, og når isen så begynder at smelte, vil mindre sollys blive reflekteret, hvilket yderligere øger opvarmningen, fortalte han.

Klimaforandringer

Rasmus Anker Pedersen, der er leder af Rigsfællesskabets Klima ved Nationalt Center for Klimaforskning, dykkede ned i DMI’s enorme datamængde om vejret i Danmark de seneste 150 år.

Og hvis man troede at klimaforandringer var et nyt fænomen, så tager man fejl. Siden 1872 er gennemsnitstemperaturen i Danmark steget 1,5 grader og nedbørsmængderne er steget 15 procent.

Stormfloder

Emma Dybro Thomassen, der er hydrolog på DMI kunne fortælle, at vi kan forvente voldsommere stormfloder i fremtiden.

I dag beskrives en såkaldt 20-års hændelse i Roskilde Fjord som en hændelse, hvor vandet stiger til 156 cm over daglig vande.

Hen mod århundredets slutning vil en tilsvarende hændelse medføre vandstand på 180 – 210 cm over nutidens daglig vande, og hændelsen ventes at komme – ikke hvert 20. år – men hvert tredje år.

Hvis man vil dykke mere ned i de forventede ændringer i klimaet, kan man benytte DMI’s klimaatlas, der spår om klimaet på kommuneniveau.

Andre artikler fra denne uge