Behov for større fokus på psykisk sygdom

Behov for større fokus på psykisk sygdom

Af Susanne Bettina Jørgensen
Byrådsmedlem (A)
Ventevej 6, 4050 Skibby

På Byrådsmøde den 1. marts blev den nye Handicap- og Psykiatripolitik for 2023-2026 godkendt. Det er en politik, vi i Byrådet kan være stolte af. Handicaprådet har i deres høringssvar påpeget, at information på kommunens hjemmeside skal være nem at finde og skrevet i et sprog, der er til at forstå.

Dette er indarbejdet direkte i politikken, hvilket er rigtig godt.

Nu skal Social og Sundhedsudvalget have lavet en god handleplan, der kan folde politikken ud.

De mange høringssvar til selve politikken kan med stor fordel bruges i handleplanen. Jeg mener, det er rigtig vigtigt at psykiatrien får god plads i handleplanen.

Vi har i alle kommuner – også i Frederikssund – alt for mange borgere, der har udfordringer med den mentale sundhed.

I september 2022 udgav Sundhedsministeriet den såkaldte ”aftale om en 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed”. Det vil være relevant at se på denne plan, når vores lokale handleplan skal udarbejdes.

Blandt andet fokus på børn og unges trivsel er vigtig. Helt overordnet er det et faktum, at hver 3. dansker kommer i kontakt med psykiatrien.

Psykisk syge levere kortere end ikke psykisk syge (10-15år). Alt for mange udskrives fra hospital uden tilstrækkelig opfølgning, der er for mange genindlæggelser.

Psykisk syge oplever ofte at være kastebold mellem systemer: de er for ”raske”, for ”syge”, ”passer ikke ind” osv.

Der er mange steder mangelfuld lægedækning og manglende faglige kompetencer på bosteder – dermed er der mangelfuld behandling og støtte til mennesker, der virkelig har brug for det.

Jeg mener, at prioriteringen af støtte til psykisk syge skal løftes, og fokus på forebyggelse i de tidlige år skal løftes endnu mere.

Bare for at sammenligne omfanget lidt, så er sygdomsbyrden i Danmark 25 procent for psykiske lidelser, mens den er 15 procent for kræft.

Det siger rigtig meget om, hvor stort omfanget af ”udfordringen” er.

Jeg vil med stor interesse følge med i, hvordan handleplanen kan adressere det behov, der er for at få et større fokus på psykisk sygdom.

Andre artikler fra denne uge