Skiltning skal tiltrække flere handlende

0

Af Conny Probst

SKIBBY: Foreningen Skibby Aktive for Fjordlandet ønsker at opstille en pylon på en kommunal matrikel på hjørnet af Skibbyvej og Saltsøvej i Skibby for at trække flere handlende ind til Bymidten – og har sendt en ansøgning til kommunen. 

Pylonen ønskes 8,25 x 2,5 meter, LED-oplyst og med tekst ”Bymidten” og tre firmalogoer: Apotek, Netto, Meny.

I denne sag er kommunen både myndighed og grundejer, og sagen skal derfor politisk behandles på to på hinanden følgende – men forskellige – udvalgsmøder. I Plan- og Miljøudvalget og i Økonomiudvalget.

Skibby Aktive har foreslået to mulige placeringer af pylonen. Den ene placering er skriftligt godkendt af politiet (under forudsætning af, at nogle vejbyggelinjers placering fastslås af en landmåler). Den anden ansøgte placering er foreløbigt godkendt ved mundtlig meddelelse fra Nordsjællands Politi med snarlig skriftlig bekræftelse.

Projektet med placering ved Skibbyvej/Saltsøvej strider mod principperne i den gældende byplanvedtægt og er lokalplanpligtige. 

– En reklamepylon med en højde på otte meter vil blive dominerende og være synlig over store afstande, skriver administrationen i indstillingen til Plan- og Miljøudvalget. 

Samtidig gøres der opmærksom på, at der som udgangspunkt ikke må opsættes reklameskilte, der med udseende og omfang kan ændre områdets karakter af boligområde. 

Hvis kommunen tillader Skibby Aktive for Fjordlandet at opsætte en pylon det ønskede sted, skal man tillade fremtidige ansøgninger om tilsvarende skiltning på tilsvarende arealer.

Plan- og Miljøudvalget har bedt administrationen undersøge, om der som et alternativ kan opsættes en anden henvisning til Bymidten.

Image
Deltag i debatten
Share.

About Author