Oprensning af gadekæret

Oprensning af gadekæret

JÆGERSPRIS: Frederikssund Kommune har givet Hørup Ejerlaug dispensation fra Naturbeskyttelseslovens til delvis oprensning af gadekæret.

Hørup Gadekær er på cirka 1000 m2 og anses som en sø, da det har et dyre- og planteliv, karakteristisk for søer. Gadekæret/søen kan ses på historiske kort fra før 1900. Søer over 100 m2 er beskyttet i henhold til §3 i Naturbeskyttelsesloven.

Ejerlauget ønsker at opgrave en del af tagrørene i Hørup Gadekær. De vil bevare vegetation i nogle områder, som de så kan pleje ved slåning. De ønsker også at fjerne en del af fiskene i søen.

Ejerlauget ønsker, at få opgravet tagrør, som spreder sig rundt om og ud i gadekæret. De har hidtil jævnligt slået tagrørene fra kanten og vil gerne kunne fortsætte med det. De vil blandt andet gerne have åbnet mod fællesarealet mod syd og omkring gadekærets afløb.

Der er mange skaller og vist også guldfisk i gadekæret. Beboerne overvejer at lave en konkurrence med opfiskning af fisk. De vil også undersøge mulighed for elfiskning og derefter sortering af fisk.

Ved opfiskning af fisk fra gadekæret skal gedder og større aborrer sættes ud igen.

Andre artikler fra denne uge