Stadig rekordhøjt niveau af pesticidrester i drikkevandsboringer

0

NATUREN: Det står desværre værre til med forureningen af vores grundvand, end vi hidtil har været klar over, fortæller DN, Danmarks Naturfredningsforening.

Rent drikkevand direkte fra undergrunden er en unik ressource, som danskerne har nydt godt af i generationer. Men drikkevandet og vandværkernes forsyningssikkerhed er truet af pesticidrester, der oftere og oftere bliver fundet i de aktive drikkevandsboringer.

I både 2020 og 2021 blev der endda fundet rester af pesticider i flere end halvdelen af de undersøgte boringer – og nu ser 2022 ud til at fortsætte den kedelige tendens.

I årets første 8½ måned er der fundet pesticidrester i 55,3 procent af de 1.431 indberettede analyser fra aktive drikkevandsboringer i Danmark, og i 13,5 procent af prøverne er grænseværdien for drikke- og grundvand ovenikøbet overskredet.

Der er fundet pesticidrester i 59 procent af de aktive drikkevandsboringer, der er blevet undersøgt i Frederikssund Kommune de seneste fem år.

I perioden 15.9.2017 til 15.9.2022 har vandværkerne undersøgt 68 aktive drikkevandsboringer i kommunen.

Her var der fund af pesticidrester i 40 boringer – heraf 14 over grænseværdien.

Share.

About Author

Avatar photo