Klimatilpasningsplan i høring

0

FREDERIKSSUND KOMMUNE: I 2021 blev Frederikssund Kommune en del af DK2020 samarbejder, der giver danske kommuner mulighed for at løfte det lokale klimaarbejde til international best practice.

Som en del af forarbejdet til den kommende DK2020-Klimaplan har Frederikssund Kommune udarbejdet en Klimatilpasningsplan, som Byrådet har sendt i offentlig høring til den 31. oktober.

Vurdering
af klimarisici

Det er et krav i DK2020-metoden, at planen bygger på nyeste data og klimascenarier.

Klimatilpasningsplanen skal indeholde en vurdering af væsentlige klimarisici, og der skal anvendes en transparent metode til prioritering af klimatilpasningstiltag.

Planen skal endvidere indeholde mål og handlinger på kort og på lang sigt, således at Frederikssund Kommune er modstandsdygtig overfor klimaforandringer senest i 2050.

Oversvømmelser

Især oversvømmelser vil i fremtiden være en særlig udfordring for Frederikssund Kommune.

Kommunen har over 120 km kyststrækning ud til Isefjord og Roskilde Fjord, og dertil over 100 km vandløbsstrækninger.

Derudover er grundvandsstanden høj mange steder, og kloaksystemet er ikke forberedt til fremtiden vejr.

Risikoen for oversvømmelse er derfor den væsentligste klimarisiko i Frederikssund Kommune.

Mål og handlinger

Klimatilpasningsplanens indeholder en handlingsplan med mål og handlinger fordelt på seks indsatsområder:

Helhedsorienteret planlægning.

Kystbeskyttelse.

Regn- og spildevand.

Grundvand.

Vandløb.

Langsigtede indsatser.

Man kan læse hele planen og se, hvordan man afgiver et høringssvar på kommunens hjemmeside under høringer.

Frederikssund Kommune

Share.

About Author

Avatar photo