Tre ansøgninger til Biodiversitetspuljen

0

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Der er indkommet tre ansøgninger om støtte fra biodiversitetspuljen 2022.

Der er i alt søgt om støtte på cirka 170.000 kroner.

Bedømmelsesudvalget består af Jørgen Bech (V) og Poul Erik Skov Christensen (A) samt fra Grønt Forum Hanne Døcker (Frederikssund Klimaforening) og Ursula Lange (Danmarks Naturfredningsforening).

Alle tre ansøgninger har fremsendt oplysninger om, at der er offentlig adgang på de private arealer:

En privat lodsejer har søgt om støtte til plantning af hjemmehørende arter af træer og buske til en sankesti og naturrute i Frederikssund, hvor der er offentlig adgang.

En grundejerforening søger om udvidelse af naturplejen af et område med hegning til kvægafgræsning af strandeng, hvor Fjordstien går igennem.

Bibliotekerne i Frederikssund Kommune har søgt om etablering af bynære ”2030-skove” med offentlig adgang.

Formålet med biodiversitetspuljen er at støtte projekter, hvortil der er offentlig adgang, der skaber mest mulig biodiversitet i Frederikssund Kommune samt engagerer kommunens borgere, foreninger, lodsejere, institutioner, virksomheder og lokalsamfund i en fælles indsats for at skabe og bevare levesteder og forbedre fødegrundlaget for insekter, fugle og smådyr både i byen og på landet.

Rammerne for biodiversitetspuljen 2022 fremgår af Frederikssund Kommunes hjemmeside: Biodiversitetspulje – Frederikssund Kommune.

Frederikssund Kommune

Share.

About Author

Avatar photo