Hvem er det, der fremover ikke skal indlægges på hospitalet?

0

Af Susanne Bettina Jørgensen
Byrådsmedlem (A), Ventevej 6, Skibby

På politisk dialogmøde d. 25. februar om Sundhedsaftale 2019 – 2023 for Region Hovedstaden drøftede vi de tre politisk udpegede fokusområder i aftalen 1. Bedre sammenhæng og nærhed for ældre og borgere med kronisk sygdom, 2. Borgere, som lever med psykisk sygdom og 3. Børn og unges sundhed. 

Derudover var der også ved hospitalsdirektør Bente Ourø et oplæg om det fremtidige kapacitetsbehov på Nyt Hospital Nordsjælland. I den forbindelse blev arbejdet med de nye sundhedshuse, hvoraf det ene skal ligge i Helsingør, og det andet skal ligge i Frederikssund (forhåbentligt på Frederikssund Hospital) beskrevet for os. 

Man er kommet ret langt med afgrænsningen af, hvem der fremover skal indlægges på hospitalet, og hvem der ikke skal. Dem, der IKKE skal, er borgere med akut behov for behandling, som varetages på akutklinik. Borgere, der ikke er kritisk syge. Borgere, der er under udredning eller opfølgning. Borgere med kroniske sygdomme. Borgere med palliative behov, og borgere med behov for forebyggelses- og sundhedsfremmende tilbud. 

Hvem er det så konkret, der hører ind under alle disse målgrupper? Det er rigtig mange borgere. I fremtiden bliver de fleste, så vidt det overhovedet er muligt, behandlet hjemme eller i et sundhedshus. Hospitalet vil have en lang række udekørende funktioner, og samarbejdet mellem hospitaler, 1813, praktiserende læger og kommuner vil udvikles, så vi undgår at komme på hospitalet med mindre vi er kritisk syge og har brug for behandlinger, der kræver operationer. 

Der er virkelig mange områder, der kan lægges udenfor hospitalet. Så når vi får at vide, at kapaciteten på hospitalet ikke har noget at gøre med de nye sundhedshuse, så er det ikke rigtigt.

Selvfølgelig hænger det sammen. Jo mere, der lægges udenfor hospitalerne, des mindre kapacitet skal der være på selvsamme matrikler.

Social og Sundhedsudvalgt og Velfærdsudvalget bliver løbende involveret i planerne om etablering af det nye sundhedshus i Frederikssund. Det er en spændende udvikling, og vi skal holde tungen lige i munden. 

For når alt kommer til alt, skal vi være med til at sikre, at alle får den rette behandling – i rette tid og på rette sted.

Deltag i debatten
Share.

About Author