Genmæle i sag om fødsel

0

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Ifølge flere medier skulle Frederikssund Kommune have bedt Hillerød Sygehus om at igangsætte en fødsel med henblik på at fjerne det nyfødte barn inden juleferien. Medierne refererer i denne forbindelse til en mail fra en kommunal sagsbehandler sendt til hospitalet.

Frederikssund Kommune kan ikke kommentere direkte på konkrete personsager og er derfor begrænset i sin mulighed for at svare.

” – For så vidt angår mailen, medierne refererer til, kan formuleringen opfattes sådan, at kommunen beder hospitalet om at igangsætte en fødsel snarest muligt”, erkender kommunen.

Men mailen er taget ud af en længere dialog mellem kommunen, hospitalet og moren.

” – Det er helt normal procedure, at der i den slags sager er tæt dialog mellem disse parter. Dialogen havde til formål at skabe klarhed over tidspunktet for den af hospitalet planlagte igangsættelse af fødslen”, forklarer kommunen i en pressemeddelelse.

Forkert formulering

– Hos kommunen har vi hverken lovhjemmel til – eller interesse i – at beslutte, om eller hvornår en fødsel skal sættes i gang, fortæller Frederikssund Kommunes direktør for Opvækst, Uddannelse og Kultur, Julie Becher.

– Det er alene en vurdering, som kan laves i sundhedssystemet.

– Derfor ærgrer det mig, at vi – som en del af en længere dialog med hospitalet – har formuleret os, så det kan opfattes som om, det er kommunens ønske, at fødslen igangsættes.

– Det beklager jeg naturligvis meget, idet intentionen alene har været at tilrettelægge et så hensigtsmæssigt forløb som muligt for barnet, moren og øvrige involverede parter.

Døgnvagt

– Samtidig kan det af oplysningerne i medierne opfattes således, at der i vores familieafdeling holdes juleferie på en måde, så man ikke kan få kontakt med den pågældende afdeling i kommunen.

– Også her beklager jeg, at formuleringerne har kunnet give anledning til en sådan opfattelse.

– Netop på dette område har vi døgnvagt på. Det betyder, at man altid kan komme i kontakt med en repræsentant fra familieafdelingen.

Derudover oplyser direktør Julie Becher, at i sager, hvor kommunen påtænker at anbringe et barn kort tid efter fødslen, vil der, så længe forældrene befinder sig på hospitalet, blive udarbejdet en Socialplan, og at dette er et krav i lovgivningen.

Denne plan udarbejdes i et samarbejde mellem forældrene, hospitalet og kommunen. Planen omhandler de aftaler, der er truffet så længe forældrene er på hospitalet. Indholdet kan være aftaler om besøg, pasning af barnet etc.

Kommunen kan i øvrigt oplyse, at Børne – og ungeudvalget onsdag den 18. januar har truffet afgørelse i sagen.

Share.

About Author

Avatar photo