Ekstra boliger vil kræve en ny lokalplan

0

TØRSLEV: Plan og teknikudvalget har nedlagt et såkaldt paragraf 14 forbud mod, at der indrettes fire ekstra boliger i en overflødig driftsbygning på Gadehøjvej 5 i Tørslev. 

Det ansøgte er godt nok i overensstemmelse med den gældende lokalplan, men vil betyde, at en nærliggende virksomheds drift og udvikling vil blive begrænset på grund af skærpede støjkrav. 

På nabogrunden Tørslevvej 35 ligger en vognmandsforretning og et snedkeri. Virksomheden har ligget på adressen i mange år, også før lokalplanen blev vedtaget i 2002. Rundt om virksomheden ligger spredte enkelte boliger.

For virksomheder i det åbne land beregnes de vejledende grænseværdier i forhold til støj ved den nærmest liggende enkeltbolig. Grænseværdier kan skærpes, hvis de nærliggende områder bliver mere støjfølsomme; hvis naboområdet eksempelvis går fra at være en enkelt bolig til at være et samlet boligområde, vil der gælde skærpede støjgrænser, da et boligområde betragtes som mere støjfølsomt. 

Der er truffet afgørelser i lignende sager, hvor en håndfuld boliger tæt ved hinanden skal betragtes som et boligområde, selvom boligerne ligger i landzonen. De fire ekstra boliger samt den nuværende bolig på Gadehøjvej 5, vil derfor blive betragtet som et boligområde.

I den nuværende situation må virksomheden støje 55 dB (A) ved skel i dagtimerne. Hvis der bygges fire ekstra boliger, skal støjen reduceres til 45 dB (A) ved skel i dagtimerne.

Sagen har været i naboorientering. Ejeren af virksomheden har udtrykt bekymret for, at hans erhverv kan blive begrænset på grund af støjklager. Administrationens vurderer også, at virksomheden bliver ramt af skærpede støjkrav. 

Kommunen har mulighed for at begrænse ansøgers mulighed for at etablere boliger ved at nedlægge et §14 forbud. Det betyder, at der skal laves en ny lokalplan.

Share.

About Author