Varsler om forhøjet vandstand preller af på regeringen

Varsler om forhøjet vandstand preller af på regeringen

Af Morten Messerschmidt (MF)
Finn Rudaizky (Region Hovedstaden)
Inge Messerschmidt (Byrådsmedlem, Frederikssund) og Chris Bjerknæs, Dansk Folkeparti

Det er den barske sandhed, som beboere i Frederikssund og mange andre steder i landet mærker på tætteste hold. Vejret byder ofte på blæst og stigende vandstande i fjordene og havene, og her er særligt Roskilde og Isefjorden hårdt ramt.

Men de lokale må tage sig til takke med en besked om, at vandstanden stiger, og at de dygtige folk i Beredskabsstyrelsen stiller mandskab til rådighed. Men hvor længe skal det fortsætte, før regeringen begynder at handle på det?

Vi ved, at vandstanden stiger i fremtiden. Det betyder, at vandet vil skylle ind over vores land, vores veje og trænge ind i husene, hvor flere vil blive efterladt med kælderen fuld af vand og ødelagte værdigenstande. For slet ikke at nævne en kamp med forsikringsselskabet om at få udbedret skaderne. 

Vi så, at mere end 100 mennesker mistede livet i Tyskland og Belgien på grund af oversvømmelser. Det kan også ramme Danmark, hvis ikke vi sadler om.

For vandstanden vil stige i et hyppigere tempo, end vi hidtil har set. Alene i denne uge har der været to varsler i Frederikssund, og nogle forskere peger på, at mængden af varsler vil stige med op til 100 gange om året i nogle områder af landet på sigt. Bægeret er så at sige ved at flyde over. 

Så spørgsmålet er, om der er stemning for en dæmning, eller om regeringen bare vil forsætte linjen, hvor Vestkysten kan få hjælp, og Nordsjælland må nøjes med at søge penge fra en pulje. Penge, som vi med fordel kunne bruge på stenrev.

Vi ønsker en ordentlig kystsikring i hele landet, for ingen skal risikere at gå fra hus og hjem på grund af oversvømmelser. Ingen landsdele eller områder bør fordeles, men vi i Nordsjælland føler os svigtet.

Udfordringen er ikke kun til stede kommunalt eller regionalt. Så når regeringen ser på planerne for en national kystsikring, skal ansvaret ikke kun lægges over på kommunerne eller regionerne. Problemet er langt større.

Ingen fortjener at ligge søvnløs om natten i frygt for oversvømmelser.

Der er brug for, at vi en gang for alle får set på en indsats, der kan gavne hele landet. Regeringen lovede en national handlingsplan inden folketingsvalget i 2019, men der er intet sket. 

Regeringen bør trække i arbejdstøjet og tage ansvar!

Andre artikler fra denne uge

Cirkelrund sejr


Kultur- og havnebadet ved Tippen i Frederikssund åbner søndag 2. juni. Af journalist Tomas Skov FREDERIKSSUND KOMMUNE: Idéen om et

Læs mere »