De kastede de første sten

0

Af Conny Probst

ROSKILDE FJORD: På en regnvåd fredag sejlede blandt andet miljøminister Lea Wermelin, Lars Vedsmand formand for Nationalpark Skjoldungernes Land, den socialdemokratiske miljøordfører Mette Gjerskov samt Carsten Rasmussen og Tomas Breddam, borgmester i henholdsvis Lejre og Roskilde Kommune, en tur på Roskilde Fjord. Iført waders og redningsveste. Undervejs fortalte nationalparken om planerne for at genetablere stenrevene samt etablere et nyt formidlingsrev i fjorden. Politisk er der afsat knap 105 millioner kroner til at skabe mere vild natur til gavn for biodiversiteten i Danmark. Heraf skal 10 millioner kroner gå til etablering af stenrev – og nationalparkens stenrevsprojekt er et af de to udvalgte projekter.

I Nationalpark Skjoldungernes Land har man længe arbejdet for at genetablere nogle af de stenrev, der fandtes i fjorden, før stenfiskeriet for alvor satte ind i slutningen af 1800-tallet. Der findes stadig sten i Roskilde Fjord, men ingen eller kun få egentlige stenrev. Ambitionen er at genskabe to stenrev i indre Roskilde Fjord og dermed at styrke artsrigdommen og livet i fjorden.

Man har man undersøgt, hvor fjordbunden kan bære et stenrev, hvor man ikke generer sejlende, og hvor man ikke ødelægger eksisterende vigtige levesteder. På den baggrund har nationalparken udvalgt to lokaliteter, hvor stenrevene skal placeres. Det ene sted er ved Nørrerev ud for Gershøj. Det andet er ved Veddelev ud for Vigen Strandpark.

Revet ved Veddelev skal være et formidlingsrev, hvor man fra kysten kan svømme ud og opleve livet i fjorden med dykkerbriller og snorkel. Revet bliver som en labyrint, hvor man med egne øjne kan se, hvilken betydning et stenrev har for livet i vandet.

På Nørre Rev kastede miljøministeren, Mette Gjerskov, Tomas Breddam og Carsten Rasmussen hver en sten i vandet som begyndelse på et ”nyt” stenrev: Nørre Rev skal repareres og forlænges.

Fotos: Steen Westh.

Mette Gjerskov råber farvel. Foto: Steen Westh.
Mette Gjerskov råber farvel. Foto: Steen Westh.
FORSIDEFOTO
Efter sejlturen var der  smagsprøver på diverse røgede fisk på Gershøj havn.
Efter sejlturen var der smagsprøver på diverse røgede fisk på Gershøj havn.
Deltag i debatten
Share.

About Author