Vil du være nævning eller domsmand?

Vil du være nævning eller domsmand?
Judges Gavel

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Har du lyst til at være en del af det danske retssystem som nævning eller domsmand? Så har du nu muligheden for at ansøge om plads på grundlisten, hvorfra der trækkes lod om, hvem der skal være nævning eller domsmand ved en retssag.

Nævninge eller domsmænd er helt almindelige borgere, der hjælper den juridiske dommer med at vurdere spørgsmål om skyld og straf. Nævninge og domsmænd kaldes under ét for lægdommere og har samme indflydelse som de juridiske dommere.

For at søge om plads på grundlisten skal du være dansk statsborger, have valgret til folketinget, have tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog, have en ren straffeattest og ikke fylde 80 år inden den 1. januar 2024.

Der er ansøgningsfrist til grundlisten den 31. januar 2019. Bliver du udpeget som lægdommer er det for perioden 1. januar 2020 til og med 31. december 2023.

Grundlisten skal bestå af et bredt udsnit af kommunens befolkning fordelt på eksempelvis køn, alder, etnisk oprindelse, uddannelsesbaggrund og beskæftigelsesstatus med mere. 

Frederikssund Kommune opfordrer især unge samt borgere med anden etnisk herkomst til at søge plads på grundlisten.

Hvis du bliver udpeget, kan du forvente at blive indkaldt til at dømme i retssager i gennemsnit fire gange om året. Der er mødepligt, og du skal have en særlig og tungtvejende grund for ikke at møde op. Det betyder også, at hvis du er i arbejde, skal din arbejdsgiver give dig fri til at møde i retten.

Man kan læse mere om at være domsmand eller nævning kommunens hjemmeside eller på domstol.dk/lægdommer.

Andre artikler fra denne uge

Mod højere luftlag


Modelflyvningens dag finder sted søndag 26. maj 2024. JÆGERSPRIS: Hvert år fejres Modelflyvningens dag. I år falder dagen søndag 26.

Læs mere »