Brugerne er tilfredse

Brugerne er tilfredse
Foto: Kenneth Jensen, Frederikssund Kommune

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Frederikssund Kommune tilbyder træningsforløb til borgere, der udskrives fra sygehus med et behov for genoptræning. I løbet af efteråret har Forebyggelse og Træning spurgt borgerne, hvordan de oplever kvaliteten af det tilbud, som de modtager.

Hovedparten af deltagerne i undersøgelsen har svaret, at de er enten meget tilfredse eller tilfredse med genoptræningsforløbet på tværs af en række temaer. 

Eksempelvis viser undersøgelsen, at:

• 63 procent er meget tilfredse, og 26 procent er tilfredse med informationen om genoptræning ved udskrivning fra sygehus.

• 76 procent er meget tilfredse, og 20 procent er tilfredse med dialogen med terapeuten om genoptræningens målsætning.

• 62 procent er meget tilfredse, og 30 procent er tilfredse med træningslokalerne.

Meget få deltagere oplyser, at de er enten utilfredse eller meget utilfredse med genoptræningsforløbet, oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Fortsat fokus
Flere borgere har skrevet bemærkninger om deres oplevelse af genoptrænings-
forløbet. 

Også her udtrykker deltagerne tilfredshed med genoptræningsforløbet og tilfredshed med personalets faglighed og indsats. Herudover udtrykker deltagerne ønske om, at forløbene indeholder mere træning, og nogle anfører et ønske om bedre kørselsforhold.

Brugertilfredshedsundersøgelsen har sat fokus på en række forhold vedr. kørsel, hvor nogle borgere oplever at komme for sent til planlagt træning, fortæller områdeleder Niels Lund Jans. 

– I den nye kørselskontrakt for 2019 er tidsestimaterne for kørsel derfor tilpasset, så kørslen til genoptræning bliver mindre tidspresset.

Om undersøgelsen
73 borgere, der har deltaget i et genoptræningsforløb i 2018, har fået tilbud om at deltage i undersøgelsen. 

57 borgere har besvaret spørgeskemaet, svarende til en svarprocent på 78. Heraf har 43 borgere udfyldt hele spørgeskemaet, og 14 borgere har delvist udfyldt skemaet.

I henhold til § 140 i sundhedsloven og § 86 i serviceloven skal kommunerne tilbyde genoptræning til personer, der udskrives fra sygehus og til personer med behov for afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse.

Andre artikler fra denne uge