Vestfor- brænding udleder ikke PFAS

0

FREDERIKSSUND KOMMUNE: På baggrund af mistanke om, at affaldsforbrænding kan generere udledning af det skadelige PFAS, har Vestforbrænding gennemført en undersøgelse for forekomst af PFAS.

Vestforbrænding er ejet af 19 kommuner herunder Frederikssund Kommune.

Analyseresultaterne er netop blevet færdige og viser, at Vestforbrænding ikke udleder PFAS til omgivelserne.

– Vi kan faktisk ikke finde ét molekyle PFAS i røggassen, og vores spildevand ligger langt under grænseværdien for drikkevand. Samtidig viser prøver fra den grundvandsboring, hvor vi får vores procesvand fra, at en stor del af det PFAS, vi finder i spildevandet, kommer fra procesvandet, fortæller direktør på Vestforbrænding, Steen Neuchs Vedel.

– Beskrivelser i medier og blandt nogle eksperter har indikeret, at PFAS kunne forekomme på landets affaldsenergianlæg. Vi har reageret hurtigt for at få aflivet mistanken, og så har vi ikke mindst været meget grundige med vores målinger, hvor vi ikke alene har fået målt på røggas og spildevand fra anlægget men også på en række andre parametre.

Andre affaldsenergianlæg i Danmark har i de seneste måneder også fået foretaget målinger af PFAS, og der er heller ikke her påvist forekomster af betydning.

Share.

About Author

Avatar photo