Tilfredsstillende årsregnskab for 2016

Tilfredsstillende årsregnskab for 2016

Årsregnskabet for 2016 er tilfredsstillende trods et underskud på 48.7 millioner kroner. Underskuddet er der en forklaring på.

 

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Frederikssund Kommune er kommet ud af 2016 med et tilfredsstillende regnskab. Regnskabet, der afspejler store anlægsinvesteringer, blev godkendt af byrådet den 26. april.
Regnskabet viser et underskud på 48,7 millioner kroner. Dette skyldes, at aftalen om Vinge centrum først falder på plads i 2017 og ikke i 2016, som der var budgetteret med.
Det er værd at notere, at der er et mindreforbrug på 62,1 millioner kroner på driften i forhold til det, der var indarbejdet i budgettet.
– Jeg er meget tilfreds med årsregnskabet og de resultater, vi har opnået. De lever op til centrale punkter i byrådets strategi, blandt andet for de langsigtede anlægsinvesteringer. De gode resultater skyldes i høj grad den økonomiske ansvarlighed i byrådet samt blandt kommunens ansatte. Det vil jeg gerne takke alle for, siger borgmester John Schmidt Andersen.

 

Store anlægsinvesteringer
Byrådet har lagt en langsigtet strategi for store anlægsinvesteringer og i 2016 er der investeret i anlæg for 187,2 millioner kroner. Pengene går til at udvikle Frederikssund Kommune til glæde og gavn for eksisterende og nye borgere og virksomheder.
Det er blandt andet udvikling af Vinge, opbygning af skolegård med læringsmiljø, der byder op til bevægelse på Fjordlandsskolen afdeling Skibby og etablering af et lysanlæg på Slangerup Speedwaybane, der fylder i anlægsinvesteringerne.
– For at mange af de her gode investeringer kan lykkes, har det været nødvendigt at skabe et overskud på driften, så vi har råd til dem. Det er vi lykkedes rigtig godt med i 2016, og arbejdet fortsætter i år, blandt andet på baggrund af budget 2017, siger John Schmidt Andersen.
Han glæder sig også over, at det er lykkedes at sænke dækningsbidraget i 2016 og fra 2017 at afskaffe det helt. Det skaber bedre forhold for erhvervslivet, og det er vigtigt for at udvikle Frederikssund Kommune.
– Jeg er sikker på, at kommunen i de næste mange år fortsat vil være en kommune med god og robust økonomi. Og så glæder jeg mig til at se resultaterne af vores store investeringer i de kommende år, siger John Schmidt Andersen.

Andre artikler fra denne uge

Cirkelrund sejr


Kultur- og havnebadet ved Tippen i Frederikssund åbner søndag 2. juni. Af journalist Tomas Skov FREDERIKSSUND KOMMUNE: Idéen om et

Læs mere »