Styrkelse af sproget: Børn skal sanse sproget

Styrkelse af sproget: Børn skal sanse sproget

Kunst, kultur, dialog og sanselige oplevelser skal være med til at styrke børns sproglige udvikling. Det er målet med projektet Sans Sproget, som har kørt de sidste to år i Frederikssund Kommune.

 

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Sans sproget er et samarbejdsprojekt mellem J.F. Willumsens Museum, Frederikssund Museum, Frederikssund Kommune, Frederikssund Bibliotekerne, skoler og dagtilbud. Projektets formål er at udvikle undervisning, der sætter fokus på, hvordan visuelle og sanselige oplevelser kan være med til at styrke den sprogstimulerende undervisning i de mindste klasser og i dagtilbud.
Torsdag formiddag havde J.F. Willumsens Museum besøg af 0.A. fra Ådalens Skole. De fik en tur rundt på museet, hvor de blandt andet talte om de ting, de så, men de lavede også små øvelser, der skal styrke deres forståelse af det, de ser og dermed styrke deres sprog.
Eleverne er opdelt i tre grupper, og hver elev i en gruppe er på nogenlunde samme sproglige niveau.
Inden børnene blev ført rundt på museet, fik de en snak om, hvordan man opfører sig på et museum og hvorfor man skal være stille.
En af øvelserne foregik i Meditationsrummet, hvor Willumsens Trilogi hænger. Trilogien består af de tre store selvportrætter: Tizian døende, Stenstatuen og Himmelgåden. Her fik hver gruppe tildelt et maleri, som de skulle tale om. Men de skulle også prøve at gengive maleriet ved hjælp af rekvisitter som tørklæder, malerpaletter og pensler.
– Når børnene oplever og afprøver genstande, som vi inden da har haft en dialog om, så får de en sanselig stimulering, og på den måde husker de det bedre. De får så at sige flere knager at hænge deres sprog på, fortæller Mille Søndergaard, underviser og projektkoordinator på J.F. Willumsens Museum.

 

 

Samarbejde på tværs
Sans Sproget understøtter Frederikssund Kommunes sprog- og læsestrategi, og samtidig er det et interessant samarbejde mellem flere af kommunens institutioner og fagligheder.
Undervisningsmaterialet er udviklet som samskabende projekt med input fra både tale/høre lærere, ergoterapeuter, læsevejledere, museumsformidlere og pædagoger og lærere. Dermed har det været muligt at lave et undervisningsforløb, der tager højde for børnenes forskellige udfordringer og niveauer, og som tager hånd om de børn, der har sprogvanskeligheder.
– Rammen for projektet er museernes rum, altså her på Willumsens eller på Frederikssund Museum. Vi tilbyder noget sanseligt, et anderledes læringsrum og nogle anderledes oplevelser gennem kunst og historie. Når børnene laver noget aktivt som at blande farver eller bygge et bål som man gjorde i stenalderen, får de sanset og afprøvet nogle ting, og det er med til at styrke deres sprog, fortæller Mille Søndergaard.
Foruden undervisningsmateriale til selve museumsbesøget er der lavet materiale, som lærere og pædagoger kan benytte sammen med de sprogudfordrede børn i skolerne og dagtilbud.
Dette materiale er tænkt som forberedelse og efterbearbejdning af museumsbesøget og skal ruste de sprogsvage børn til at opleve på lige fod med deres jævnaldrende.
Projektet fik i 2015 tilkendt støtte på 890.000 kroner fra Kulturstyrelsen, og nu hvor det nærmer sig sin slutning, er det meningen, at undervisningsmaterialerne fortsat kan bruges, og at skoler og dagtilbud også fremover vil kunne booke et Sans Sproget forløb gennem museernes skoletjeneste.
Projektet vil fortsat blive udviklet og tilpasset af en arbejdsgruppe, så det får bedst mulige vilkår for at blive brugt af lærere og pædagoger.
Foto: Frederikssund Kommune

Andre artikler fra denne uge

Nyd sommeren i Fjordlandet


HORNSHERRED: Nedtællingen til sommerferien er i fuld gang. VisitFjordlandet guider til spændende børnevenlige museumsoplevelser, rundvisninger, vikingeeventyr, ferie for voksne, overnatningssteder

Læs mere »