Skattestyrelsen søger 25 medarbejdere i Frederikssund

0

Opgaven for de 25 nye medarbejdere til det nyoprettede skattecenter i Frederikssund bliver kontrol af sort økonomi og social dumping. 

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Som del af regeringens plan for en styrket skattekontrol skal Skattestyrelsen frem mod 2023 rekruttere 1.000 ekstra medarbejdere – en del af disse skal ansættes i Frederikssund. 

Den historiske styrkelse skal være med til at sikre, at flere borgere og virksomheder betaler den skat og afgift, de skal. Samtidig skal Skattestyrelsen være til stede i hele landet. 

Første skridt blev taget i februar 2020 med oprettelsen af to Skattecentre i henholdsvis Fredericia og Frederikssund.

Til skattecentret i Frederikssund søger Skattestyrelsen netop nu 25 nye ansatte til afdelingen Større Erhvervsvirksomheder. 

Der er tale om rekrutteringer til to landsdækkende enheder med fokus på henholdsvis. sort økonomi og social dumping.  

De nye ansatte vil blive del af nogle stærke faglige miljøer med fokus på kompliceret skattekriminalitet.

De skal være med til at begrænse skattegabet på virksomhedsområdet og sikre, at udenlandske virksomheder og arbejdstagere betaler den korrekte skat og afgift, når de har aktiviteter i Danmark.

De 25 stillinger fordeles, så 10 af stillingerne bliver tilknyttet indsatsen mod social dumping og 15 til indsatsen mod sort økonomi på virksomhedsområdet.

Fælles er, at der vil være tæt kontakt med de kontrollerede virksomheder, både i forbindelse med koordinerede kontrolaktioner og den efterfølgende sagsbehandling.

På sigt vil det nye skattecenter i Frederikssund beskæftige op mod 150 ansatte. 

Centret vil, ud over enhederne, der skal bekæmpe sort økonomi og social dumping, blandt andet også huse en anden ny enhed, der skal styrke den korrekte angivelse af moms ved internethandel. 

Her er der allerede nu slået flere stillinger op, og flere følger efter sommer.

Skattestyrelsen
Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. 

Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter. 

Deltag i debatten
Share.

About Author