Stor spørgelyst ved digitalt borgermøde

0

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Investeringsplan 2021 – 2030 var overskriften for det første digitale borgermøde, som Frederikssund Kommune holdt den 16. juni. 

Investeringsplanen kommer til at rumme forslag til kommunale anlægsinvesteringer over de næste 10 år for i omegnen af en milliard kroner.

Undervejs i mødet kunne borgerne byde ind på både mail, chat og telefon med forslag eller spørgsmål til politikerne. Byrådet modtog 45 spørgsmål og forslag fra borgerne under mødet.

– Jeg er meget glad for at vi afprøvede denne mødeform. Det viste, at vi sagtens kan komme i kontakt med borgerne digitalt, og at borgerne også interesserer sig for den kommende investeringsplan, fortæller borgmester John Schmidt Andersen (V).

– Der kom mange gode spørgsmål og forslag ind, som vi politikere nu tager med os videre ind i de kommende forhandlinger om investeringsplanen. Vi kan disponere omkring en milliard anlægskroner over de næste 10 år, og med inputtene fra det digitale borgermøde har borgerne nu gjort deres til at sætte navn på, hvordan pengene skal bruges. Det vil vi i Byrådet meget gerne kvittere for.

Fra havnebad til cykelstier
Spørgsmålene og ideerne fra borgerne bredte sig over en lang række emner.

 Flere spurgte ind til forbedret trafiksikkerhed for cyklisterne både ved Slangerup og i Kulhuse. Trafiksikkerheden var også i fokus i forhold til etablering af et nyt børnehus i den sydlige del af Frederikssund. 

Også inden for kultur- og fritidsområdet var der mange ideer. Her gik forslagene både på et aktivt kulturhus i Slangerup, Byens Hus i Skibby samt forslag om både et koncerthus og havnebad i Frederikssund. 

Endvidere kom der forslag om at bruge anlægskroner til renovering af daginstitutioner og skoler herunder både institutionernes udearealer og indendørsområder. 

Endelig gik flere spørgsmål på, om politikerne ville prioritere investeringer i naturen, så der bliver bedre mulighed for at færdes i og opleve naturen i kommunen.

Hen over sommeren holder Byrådet to budgetseminarer, hvor investeringsplanen skal drøftes. 

Forslaget til budget for 2021 – 2024 kommer i høring i løbet af efteråret og skal vedtages endeligt af Byrådet den 7. oktober.

Deltag i debatten
Share.

About Author