Sex i naturen er ok

0

NATUREN: Der er i forvejen masser af sex i naturen, og skovens gæster må såmænd også gerne udfolde sig på det felt. Men man skal vise hensyn over for dem, der ikke har samme interesse, når de er på skovtur. Det kan man læse på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Tommelfingerreglen er:

Man må ikke udvise uanstændig eller anstødelig opførsel, der kan forulempe andre eller vække offentlig forargelse.

Det gælder faktisk alle steder, men det gælder også i naturen, uanset om man er på offentligt ejede arealer eller i privatejede naturområder med offentlig adgang.

Nøgenhed i naturen er sædvanligvis aldrig i sig selv ulovlig. Det fastslog Justitsministeriet tilbage i 1976. Siden har det været juridisk fastslået, at for eksempel nøgenbadning eller solbadning uden tøj ikke kan anses for at være uanstændig opførsel. Man får derfor intet ud af at protestere mod naturister.

Og man må heller ikke forulempe eller chikanere nøgne skovgæster, eksempelvis ved at lure.

Men man skal, uanset om man er påklædt eller ej, opføre sig ”anstændigt”. Hvis man foretager sig seksuelt præget handlinger af nogen grovhed, altså ikke blot det at være nøgen, kan det være omfattet af straffelovens § 232 .

Der er flere regler og love, der på hver sin måde vedrører dette emne:

Naturbeskyttelsesloven og Adgangsbekendtgørelsen beskriver, hvor man må færdes i den danske natur – uanset, om man har tøj på eller ej.

Ordensbekendtgørelsen og Straffeloven beskriver, hvordan man må opføre sig i relation til at være mere eller mindre afklædt eller foretage seksuelt orienterede handlinger. Nogle handlinger er ikke så anstødelige, at de kan straffes, andre handlinger kan straffes med bøde, men handlinger kan også være så grove, at de kan straffes med fængsel.

Hvis man går over stregen, kan politiet rejse sigtelse, og så er det op til domstolene, om aktiviteterne har været ulovlige – om der er tale om “uanstændig eller anstødelig opførsel, der er egnet til at forulempe andre eller vække offentlig forargelse”, eller om man har haft et forsætligt ønske om at krænke eller forarge med sin nøgenhed.

Begge dele er i høj grad et spørgsmål om fortolkning, og derfor vil det bero på en vurdering af de nærmere omstændigheder i den konkrete sag.

Ønsker man at anmelde konkrete situationer, så skal man gøre det til politiet – ikke til grundejeren eller Naturstyrelsen.

Naturen

Share.

About Author

Avatar photo