Problemer med henkastet affald

Problemer med henkastet affald

FREDERIKSSUND KOMMUNE: For et år siden besluttede Teknisk Udvalg, at Frederikssund Kommune skulle igangsætte en plan for imødegåelse af henkastet affald ved – i første omgang – at opsætte yderligere 10 affaldsstationer på større kommunale arealer i 2022, hvor der kan sorteres i tre fraktioner (glas, rest og metal) ud over de nuværende 483 styk skraldespande, som håndterer blandet restaffald.

Herudover besluttede Teknisk Udvalg, at Frederikssund Kommune skulle melde sig ind i Hold Danmark Rent.

Henkastet affald er klassificeret som affald, som ikke håndteres i affaldssystemet. Affald, som ikke rammer skraldespanden, men som i stedet tabes eller blot efterlades.

Der er mange forskellige slags henkastet affald, men langt det meste er noget, der har indeholdt mad- eller drikkevarer eksempelvis kaffekopper, ispapir, chips poser, dåser, bagerposer med meget mere.

Værst om sommeren

Der opleves stigende problemer med henkastet affald specielt i sommerperioder og på de kommunale blå-flag strande samt på Frederikssund havn mm.

Der er som forsøg i 2020 sat ekstraordinært ind på disse steder med oprydning af henkastet affald, og med tømning af skraldespandene lørdage og søndage i sommerperioden. I uge 24, 2021 blev der ryddet henkastet affald alle ugens dage og to gange lørdag på Marbæk Strand.

Kun enkelte gange i begge sommerperioder kunne det konstateres, at skraldespandene var fyldte.

Udfordringen er, at borgere ikke benytter de opstillede skraldespande.

Hold Danmark rent

Vej og Park meldte sig ind i Hold Danmark Rent den 20. august 2021 og bestilte en Affaldsanalyse af kommunen i 2021. Hold Danmark Rent udvalgte i samråd med Vej og Park 20 lokaliteter til analysen.

Resultatet af den gennemførte affaldsanalyse viste, at Frederikssund Kommune ligger på et acceptabelt niveau i forhold til de øvrige kommuner, som Hold Danmark Rent laver analyser for.

Det blev angivet i rapporten, at når kommunen betragtes som helhed, så er det vigtigt at slå fast, at der ikke er væsentlige problemer med henkastet affald. 16 ud af de 20 lokaliteter har et acceptabelt eller tilfredsstillende niveau i de optalte affaldsmængder.

I konklusionsrapporten blev der fremhævet fem kritiske lokationer ”Hotspots”, hvor der var plads til forbedringer:

• Jernbanegade 46, Frederikssund station.

• Havnegade 12 i Frederikssund.

• Jernbanegade 15A i Frederikssund.

• Kongensgade 17c i Slangerup.

• Møllevej i Jægerspris.

Vej og Park iværksatte umiddelbart herefter en indsatsplan imod de femhotspots.

Hold Danmark har planlagt en ny gennemgang og analyse af Frederikssund Kommune til uge 38 ud fra de samme 20 målepunkter, så man kan sammenligne resultaterne samt se effekten af de nye opsatte affaldsstationer.

Andre artikler fra denne uge

Det gode Borgerforløb


Af journalist Conny Probst FREDERIKSSUND KOMMUNE: Byrådet har nedsat projektudvalget ”Det gode borgerforløb”. Opgaven for udvalget er at komme med

Læs mere »

Hærværk


Af journalist Conny Probst MØLLEKROGEN: ”Utroligt smukt beliggende bådelaug”. Sådan beskriver Havneguide.dk Selsø Møllekrogs Bådelaug. Den idyl blev ødelagt i

Læs mere »