Ny samarbejdsaftale med Selsø Slot

0

Fonden forpligter sig til at samarbejde med lokale foreninger og aktører.

Af Conny Probst

SELSØ: En gang om året fornyr Frederikssund Kommune samarbejdsaftalen med Den Plessenske Selsø Fond, der modtager et tilskud på 316.440 kroner til at varetage driften af herregårdsmuseet. 

Administrationen har i 2020 været i løbende dialog med bestyrelsen for Den Plessenske Selsø Fond med henblik på at finde en fælles vej til udvikling af stedet.

Fondens bestyrelse ønsker at skabe en udvikling, der bygger på samarbejde med Frederikssund Kommune og lokale aktører, herunder de mange frivillige som brænder for stedet og med Nationalparken Skjoldungernes Land. 

Andre muligheder
I foråret 2020 var COVID-situationen medvirkende til, at Fonden besluttede at afskedige den deltidsansatte museumsdirektør med udgangen af juli. Museet har siden været drevet af bestyrelsen. 

Museets åbningstider har siden genåbningen været varetaget af timeansatte ligesom bestyrelsen sammen med venneforeningen Selsø Slots Venner mfl. har taget et stort ansvar for at gennemføre arrangementer og markedsføring. 

COVID-nedlukningen har givet bestyrelsen anledning til overvejelser og ønsker om at undersøge andre mulige organiseringer af aktiviteter, som kan udvikle stedet og fremhæve stedets historie, kulturarv og naturskønne placering – som Nationalparkens nordlige port. 

Ændring af eksisterende samarbejdsaftale
Administrationen og Fonden har derfor foreslået, at der tilføjes en paragraf til den eksisterende samarbejdsaftale, der understreger, at Fonden forpligter sig til at samarbejde med lokale foreninger og aktører. 

Paragraffen ændrer ikke som sådan indholdet i aftalen, men lægger op til, at nye organisationsformer afsøges og afprøves.  

På det seneste møde i Fritids- og Kulturudvalget godkendte man den nye samarbejdsaftale, gældende for 2021.  

Deltag i debatten
Share.

About Author