Ministerbesøg på Ungekontakten

Ministerbesøg på Ungekontakten

 Innovationsminister Sophie Løhde er på tur rundt til alle kommuner i Danmark. Hun har også været på besøg i Frederikssund Kommune,hvor hun blev modtaget på rådhuset af borgmester John Schmidt Andersen (V) og næstformand i uddannelsesudvalget Kenneth Jensen (A).

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Til en kop morgenkaffe fik Sophie Løhde en orientering om rammerne for SSP (samarbejdet mellem skoler, socialforvaltning og politiet) og gadeteamets arbejde.
– Gadeteamets medarbejdere bruger en del af deres arbejdstid på skoler eller institutioner mv., og kender derfor de unge fra deres arbejde. Derfor kan de tidligt opdage uhensigtsmæssig adfærd, og de unge er trygge ved gadeteamet, fordi de kender dem, fortalte SSP-koordinator Jacob Jørgensen.

Trivsel i uddannelsen
Han fortalte også om det trivselsprojekt, der er etableret mellem Campus og Frederikssund Kommune, som handler om at øge de unges udbytte af deres uddannelse, ved at sikre en god trivsel.
Det sker blandt andet med en plan, der gør det lettere for underviserne på ungdoms- og erhvervsuddannelser at handle, når de bliver opmærksomme på dårlig trivsel hos en ung.
– Det giver nogle flere øjne i systemet, der kan spotte de unges adfærd. Samtidig giver det lærerne en tryghed, at man har et samarbejde og en handleplan, forklarede han blandt andet.
Ungekontakten på Campus i Frederikssund var også på ministerens besøgsliste. Ungekontakten samler hele Jobcentrets ungeindsats, ungevejlederne fra UU Vest, rådgivere fra Social Service, ydelsesmedarbejdere fra Borgercentret, medarbejder fra Familieafdelingen samt SSP-koordinator.
De mange fagligheder på samme sted medfører, at de unge kun skal henvende sig ét sted. Det betyder, at ingen går forgæves, og at de unge bliver mødt med et uddannelsesrettet fokus.
Undervejs spurgte ministeren flere gange ind til om love og regler besværliggør udførelsen af opgaver hos enten SSP eller Ungekontakten, fortæller Frederikssund Kommune i en pressemeddelelse.
– Vi har grundlæggende en god offentlig sektor i Danmark, Men den er meget kompliceret, og der er mange lag og siloer i systemet. Paradoksalt nok er det ofte de borgere, der har de færreste ressourcer, som skal igennem de fleste lag i systemet.
– Jeg er optaget af at finde ud af, hvor der er barrierer, så vi kan skabe en mere helhedsorienteret tænkning, forklarede ministeren om sit fokus på lovgivningen.
Efter besøget på Ungekontakten gik ministerens tur videre til både Egedal og Albertlund kommuner.

Andre artikler fra denne uge

Nyd sommeren i Fjordlandet


HORNSHERRED: Nedtællingen til sommerferien er i fuld gang. VisitFjordlandet guider til spændende børnevenlige museumsoplevelser, rundvisninger, vikingeeventyr, ferie for voksne, overnatningssteder

Læs mere »