Midlertidig tilladelse forlænges og udvides

Midlertidig tilladelse forlænges og udvides

Af Conny Probst

JÆGERSPRIS: Frederikssund Kommune har givet tilladelse til, at Vejdirektoratet øger den totale mængde vand i forbindelse med en grundvandssænkning i Jægerspris. Fra 210.000 kubikmeter til 370.000 kubikmeter oppumpet vand.
Samtidig forlænger man ansøgningens udløbsdato.
Det drejer sig om en midlertidig grundsvandssænkning ved Gl. Færgegårdsvej – i forbindelse med etableringen af motortrafikvejen ved den nye fjordforbindelse.
Den eksisterende tilladelse, som kommunen udstedte medio november, udløber ved udgangen af februar. Nu er den blevet forlænget til den 29. marts.

Begrænset påvirkning
Vejdirektoratet har vurderet, at grundvandssænkningen muligvis kan påvirke vandstanden i vandhuller i nærområdet omkring anlægsarbejderne.
Men grundvandssænkningen er kun midlertidig og foretages i vinterhalvåret, hvor grundvandsdannelsen er størst, og hvor indvindingssæsonen for områdets erhvervs-indvindere er ophørt.
Samtidig er aktiviteten for områdets plante- og dyrearter mindst i denne periode.
Så man forventer, at påvirkningen vil være begrænset.
En eventuel klage over kommunens afgørelse skal være indgivet senest den 16. ferbuar.

Foto: Steen Westh

Andre artikler fra denne uge