Kommunen søger om frisættelse på folkeskoleområdet

0

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Alle kommuner i Danmark kan søge om frisættelse for lovgivningen på et af tre velfærdsområder. Byrådet i Frederikssund Kommune har besluttet at søge om frisættelse på folkeskoleområdet som første prioritet, og på ældreområdet som anden prioritet.

– Jeg er spændt på, hvilket område vi får frisættelse på. Jeg håber selvfølgelig, at det bliver på folkeskoleområdet, sådan som vi har ønsket det som første prioritet i Byrådet. Mere frihed og færre regler omkring den enkelte skole kan være med til at skabe en endnu bedre folkeskole, fortæller borgmester Tina Tving Stauning (A).

– Selvfølgelig skal det gøres i fællesskab mellem elever, lærere, skolebestyrelser, skoleledelse, det politiske fagudvalg og byrådet. En frisættelse kan få betydning for elevernes hverdag i skolen, og forhåbningen er selvfølgelig, at det kan give både mere trivsel og bedre læring.

– Ingen tvivl om, at de mange dygtige og dedikerede medarbejdere på vores folkeskoler vil kunne få det bedste ud af en velfærdsaftale.

Så få regler
som muligt

Når kommunerne får frisættelse på et af de tre områder, er det op til Byrådet at sætte nogle rammer med færre regler og love.

Udgangspunktet er så få regler som muligt.

Velfærdsaftalerne bygger på en tro på, at det er muligt at få velfærd af højere kvalitet med lokale løsninger tæt på borgerne.

Der er nogle lovgivninger, som det forventes, at man ikke kan komme uden om.

På folkeskoleområdet kan det for eksempel være undervisningspligt, vederlagsfri folkeskole, frit skolevalg, børneattest, afgangsprøver med mere.

Det bliver afklaret i Børne- og Undervisningsministeriet inden frisættelsen begynder.

Derudover er det fortsat Byrådet, der i sidste ende har ansvaret for folkeskolen og økonomien.

Kommunerne vil blive fordelt nogenlunde lige på tværs af de tre forskellige områder og med hensyntagen til de prioriterede ansøgninger.

Derudover skal der i videst muligt omfang være en spredning i forhold til geografi, kommunestørrelse og socioøkonomiske forhold på hver af velfærdsområderne.

Kommunerne vil i starten af 2023 få at vide, hvilket område de frisættes på.

Herefter begynder arbejdet med at implementere aftalen og kigge på lovgivning og regler, der kan fjernes.

Frederikssund Kommune

Share.

About Author

Avatar photo