Indsamlingsordning for tekstilaffald

Indsamlingsordning for tekstilaffald
Tøj og andre tekstiler, som andre fortsat kan bruge, skal fortsat gives videre Foto: Miriam Nielsen

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Frederikssund Kommune er forpligtet til at etablere henteordninger for særskilt indsamling af tekstilaffald fra husholdninger.

Byrådet skal derfor tage stilling til administrationens forslag om at tilrettelægge indsamlingsordningen for tekstilaffald i Frederikssund Kommune som en del af storskraldsordningen.

Ved større boligområder med fælles affaldsløsninger foreslås indsamlingen via storskraldsordningen suppleret med mulighed for at få afhentet tekstilaffald i minicontainere.

Til næste år

Det er et lovkrav (jf. affaldsbekendtgørelsen § 28), at kommunerne skal etablere indsamlingsordning i form af henteordning for tekstilaffald pr. 1. juli 2023.

I Frederikssund Kommune har det ikke været muligt at nå at tilrettelægge en inden for fristen.

Blandt andet fordi der er blevet brugt ressourcer på at få de øvrige nye affaldsordninger til at køre efter planen.

Administrationen foreslår, at indsamlingsordning for tekstilaffald fra alle husstande i kommunen iværksættes pr. 1. april 2024.

Tekstiler til genbrug og affaldstekstiler

Den kommende indsamlingsordning for tekstilaffald er udelukkende beregnet til aflevering af brugte tekstiler, som er blevet til affald.

Det vil sige tekstiler, som ikke egner sig til at give væk eller sælge til andre brugere, men som er for slidte, hullede eller på anden måde ikke længere brugbare.

Tøj og andre tekstiler, som andre fortsat kan bruge, skal – som hidtil – gives videre, eventuelt via frivillige velgørende organisationer, eller sælges som brugt tøj.

Både tekstiler til genbrug og affaldstekstiler til genanvendelse vil fortsat kunne afleveres på genbrugsstationerne.

Henteordningen

Tekstilaffald genereres typisk ikke løbende i den enkelte husstand, men forholdsvis få gange i løbet af året i forbindelse med oprydning m.v.

Derfor er det nærliggende at etablere indsamlingen af tekstilaffald som en indsamling i forbindelse med indsamling af storskrald, dvs. med fire årlige afhentninger.

Økonomi

Den ny ordning forventes at koste 1,1 million kroner i 2024 og 400.000 kroner årligt i efterfølgende år.

Den nye ordning vil blive indlejret i takstberegningen for 2025 og frem.

Andre artikler fra denne uge

Cirkelrund sejr


Kultur- og havnebadet ved Tippen i Frederikssund åbner søndag 2. juni. Af journalist Tomas Skov FREDERIKSSUND KOMMUNE: Idéen om et

Læs mere »