Hvorfor ikke kommunecentre?

Hvorfor ikke kommunecentre?

Læserbrev

Af Jørgen Bech
Byrådsmedlem (V)

Gruppeformanden for Socialdemokratiet, Poul Erik Skov Christensen, er ude med en af sine sædvanlige intimiderende bredsider mod undertegnede og Venstre.

Det er vi vant til, hver gang nogen formaster sig til at være uenige med S.

Så intet nyt derfra.

Det nye er, at Socialdemokratiet nu ønsker at fjerne Planstrategiens hidtidige benævnelse af Slangerup, Jægerspris og Skibby som ”kommunecentre”, ligesom de fjerner den status, som visse større landsbyer har som ”byzonelandsbyer”.

Den status har byerne haft siden kommunesammenlægningen. Den er nemlig grundlaget for udvikling, herunder fastholdelse af kommunale funktioner, såsom skoler, dagtilbud, biblioteker osv.

Og hvorfor skal det pludselig ændres? Er det for at legitimere fremtidige besparelser, ala forslaget om nedlæggelse af Dalby Skole, hvis der fremover kun skal være een hovedby i kommunen? Det kan vi ikke få svar på.

Fra Venstre har vi kontinuert fremsat synspunktet om fortsat at have fire hovedbyer, kommunecentrene, men det har Socialdemokratiet ikke ville lytte til.

Derfor var vi nødsaget til at stille forslaget i byrådssalen.

Vi ønsker sammen med Konservative, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Socialliberale at sikre udviklingsmuligheder i vores fire byer med deres oplande og byzonelandsbyer i storkommunen.

Den nye Planstrategi viser desværre, at Socialdemokratiet med Tina Tving Stauning i spidsen ser en kommune bestående af Frederikssund By som ”købstad” sammen med Vinge, mens resten af kommunens byer blot benævnes ”stærke lokale fællesskaber”.

Det er helt legitimt, at Socialdemokratiet mener det. Det er vi bare ikke enige i.

Vi stillede derfor forslag om at byrådet fortsat ønsker at sikre udviklingsmuligheder for boliger og erhverv i kommunecentrene Slangerup, Skibby og Jægerspris sammen med byudvikling i byzonelandsbyerne Store Rørbæk, Jørlunde, Lyngerup, Gerlev, Skuldelev og Dalby.

Forslaget blev ved borgmesterens aktive indsats nedstemt af et lille flertal på 2 stemmer i byrådssalen onsdag den 27/9 2023.

Dette er for mig en af de mest triste politiske hændelser siden kommunesammenlægningen.

Jeg opfordrer alle til at gøre indsigelse i høringen.

Andre artikler fra denne uge