Kystbeskyttelsesprojekter skal sættes i gang ved Kignæs og Dalby Huse

Kystbeskyttelsesprojekter skal sættes i gang ved Kignæs og Dalby Huse
Ved Dalby Huse under Malik.

Læserbrev

Af Søren Weimann
Radikale Venstre
Formand for Klima, Natur
og Energi

I takt med, at igangværende kystbeskyttelsesprojekter bliver godkendte og kan bygges, så bliver der plads til, at Frederikssund Kommune kan tage hul på nye projekter, som er fælleskommunale.

Projekterne i Hyllingeris og Kulhuse er tæt på at være på plads, og derfor har vi i udvalget Klima, Natur og Energi taget stilling til prioriteringen af kommende projekter.

Vi er helt enige om, at de kommende projekter bliver først området ved Kignæs-hallen i Jægerspris, som vi forventer at gå i gang med i 2024, og dernæst Dalby Huse som forventes opstart i 2025.

Der er også andre områder, som har brug for digeprojekter.

Når netop de Kignæs og Dalby Huse prioriteres, så er det fordi, der gennem flere år har været lokale initiativer for at løse opgaven.

Det er først og fremmest lodsejernes ansvar at tage initiativ til kystbeskyttelse, hvis deres ejendomme er oversvømningstruede.

Når det er forsøgt, og hvis der viser sig udfordringer, som lodsejerne ikke kan løse selv, så kan de anmode om et kommunalt fællesprojekt.

Det er stadig lodsejerne, som i sidste ende skal finansiere kystbeskyttelsen, men kommunen kan i et kommunalt fællesprojekt sætte sig for bordenden for at drive projektet fremad, og kommunen kan hjælpe med at mellemfinansiere projekteringen af arbejdet.

Når et område ser behov for at kystsikre deres ejendomme, så er første skridt altid, at lodsejerne finder sammen og forsøger at finde en løsning indbyrdes.

Hvis det er muligt, så er kommunens involvering begrænset til myndighedsbehandling af de forskellige tilladelser.

Er det ikke muligt at blive enige, så kan man anmode om projektet kommer på prioriteringslisten over kommende kommunale fællesprojekter.

I 2024 og 2025 kommer vi i gang i både området ved Kignæs-hallen og Dalby Huse.

Vi ser i Klima, Natur og Energi frem til, at projekterne bliver en realitet, så vi ikke igen skal se den hektiske aktivitet med watertubes og beboernes egne diger i forhaven, når fjordene hæver sig.

Vedhæftede billeder er mine egne fra Kignæs-hallen og Dalby Huse, da Malik-stormen var på besøg i starten af 2022

Andre artikler fra denne uge