Hvor længe er det værdigt at vente på plejebolig?

0

Af Susanne Bettina Jørgensen
Byrådsmedlem (A)
Valnøddegården
Ventevej 6, Skibby

Da Attendo åbnede, medførte det et pres på økonomien i Frederikssund kommune, og en af konsekvenserne blev, at der efterfølgende blev lavet en budgetaftale, der indeholdt lukning af kommunale plejehjemspladser.

Lige nu og her er der drøftelser omkring pladser på Peders Have. 9 pladser er allerede lukket, og 3 mere er i spil. 

I Socialdemokratiet er vi meget kede af denne situation.  Vi vil støtte og bevare vores kommunale pladser, som på trods af retten til det frie valg, fortsat er dem, de fleste borgere ønsker at bo og leve i, når man ikke længere kan klare sig i eget hjem.

Økonomiudvalget har givet Velfærdsudvalget opgaven med at lukke pladserne. Det er en opgave, der er meget svær at løse. 

Det er svært, fordi budgetaftalen er temmelig upræcis på lige netop dette område. 

Vi skal forholde os til, om den generelle venteliste til plejeboliger stiger (og især på Peders Have) og til, om kommunen overholder garantiventetiden. 

Jeg kan konstatere, at ventelisten stiger – jeg kan også konstatere, at der nu er et eksempel på, at garantiventetiden ikke er blevet overholdt. 

Men hvornår er det så ”alvorligt” nok til, at vi kan stoppe med at lukke pladser/
genåbne dem, der allerede er lukket? 

Hvor længe er det egentligt acceptabelt, at man venter på en plejebolig, når man er blevet godkendt til en sådan? 

Det siger budgetaftalen ikke noget om, og det forholder økonomiudvalget sig heller ikke til. 

Det er en vurdering, der skal løftes i Velfærdsudvalget og i byrådet, og socialdemokraterne er i gang. 

Jeg er meget spændt på, hvor stor den politiske vilje fra de øvrige partier i byrådet er, nu hvor det virkelig gælder. 

Lad os nu stoppe med at lukke pladser og lad os lave en kortsigtet plan for at genåbne de allerede nedlukkede pladser. 

Vi har brug for pladserne. Jeg hører argumenter som, ”der skal være en venteliste, så vi ikke pludselig har for mange boliger”. 

Men helt ærligt, vi kan godt lukke pladser og betale tomgangsleje. Er det ikke præcis den samme økonomiske udfordring? 

Der er mennesker, der venter på en plejebolig, og de har sådan set ikke uanet af tid til deres rådighed. 

Lad os nu give de ældre, der har fået tilsagn om, at de er berettiget til en plejebolig en plads – det er ikke værdigt, at de skal bekymre sig, være utrygge og bruge den sidste del af livet på at vente. 

De skal have det godt, og det kan de få på vores kommunale plejehjem.

Deltag i debatten
Share.

About Author