Højere fartbøder og nye trafiktavler

0

TRAFIKKEN: 2022 er ensbetydende med et goddag til nye love og regler, der blandt andet kommer til at gælde for dem, der har bil, motorcykel eller på anden vis færdes i trafikken. To nye skilte bliver også officielt føjet til paletten af trafiktavler, fortæller FDM.

Kommer man til at trykke for meget på speederen, så kan man forvente at skulle betale en større bøde end hidtil. I 2022 stiger bødetaksterne med 20 procent – til et beløb, der er deleligt med 600. 

Den mindste almindelige færdselsbøde vil fremover lyde på 1.200 kroner.

Kører man 80 km/t i en byzone, hvor der højest må køres 50 km/t, vil man med de nye takster skulle betale 4.200 kroner i bøde. 

Kører man motorcykel, så kan man fremover blive vinket ind til siden til et såkaldt vejsidesyn. Ved et syn i vejsiden vil synsinspektøren kontrollere, om eventuelle fejl opdaget ved et tidligere syn, er udbedret og lave en vurdering af motorcyklens tekniske tilstand. 

Er der fejl på motorcyklen, kan det føre til kørselsforbud eller indkaldelse til syn i synshal.

I FDM hilses vejsidesynet for motorcykler velkommen.

– Vi håber, at man med indførelse af vejsidesyn blandt andet kan være med til at dæmme op for motorcykler, der larmer mere end tilladt, lyder det fra chefkonsulent Dennis Lange.

To nye vejtavler
I 2022 kommer to nye skilte – M18 og M38 – til at blive en officiel del af trafikbilledet. 

Trafiktavle M 18, som mange måske allerede er stødt på, bliver nu en officiel tavle. Skiltet angiver muligheden for at skifte mellem flere transportformer. 

Skiltet bruges typisk, hvor der er samkørselsmuligheder, eller hvor kollektiv transport møder andre transportformer.

 Trafiktavle A 38, der både deler navn med et kendt morgenmadsprodukt og chefen for den originale nissebande, angiver en såkaldt lunke i vejen, hvor der ved kraftig nedbør kan være vand på kørebanen, forklarer FDM.

Trafiktavle A 38

Trafiktavle M 18

Share.

About Author