Fordomme i Byrådssalen

Fordomme i Byrådssalen

Af Inge Messerschmidt DF
Frederikssund Byråd
 

Beskæftigelsesplanen for 2019 blev vedtaget på seneste Byrådsmøde. En fin plan der er spændende læsning, med fem gode principper, der spænder bredt.

Dansk Folkeparti hæfter sig specielt ved “Resultatmål 3”, der beskriver, at “Andelen af beskæftigede flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, som har fået udstedt cpr-nummer i årene 2015 – 2019, skal mindst svare til gennemsnittet i landet”

Der står at, med “afsæt i strategien gøres en indsats for at opbygge de nytilkomnes erhvervsmæssige kompetencer.”

Videre står at “En vellykket integration sker først og fremmest gennem arbejdsmarkedet. Flygtninge skal mødes med en forventning om, at de skal være selvforsørgende så hurtigt som muligt”. Videre igen står, at “En anden adgangsbillet til det danske arbejdsmarked er en dansk uddannelse.”

Det lyder rigtig fint altsammen. Men med henvisning til Finanslov 2019 er det vigtigt at huske, at der i aftalen mellem Regeringen og Dansk Folkeparti lægges op til, at alle kommuner fremover skal udarbejde en hjemsendelsespolitik. Og at Integrationsydelsen ændres til en selvforsørgelses – og hjemrejseydelse.

Det første, migranterne mødes med i kommunen, er en individuel integrationsplan, som fremover også skal indeholde en aftale om, at de skal vende hjem igen, så snart forholdene er til det – en hjemsendelsesplan. 

En plan som det lægges op til jævnligt skal genbesøges. Derfor er det vigtigt, at de kompetencer migranterne oparbejder og de uddannelser, de modtager, er tiltag, som de kan bruge, når de vender hjem igen. Alt andet ville være fjollet.

Vi får som kommune i meget nær fremtid pligt til at udarbejde en hjemsendelsespolitik, og så vil det bedste være, at beskæftigelsesplanen og den kommende hjemsendelsespolitik arbejder sammen. At de kompetencer migranterne tillægger sig er med det for øje, at de kan bruges når de vender hjem.

Det tillod Dansk Folkeparti sig at spørge ind til på Byrådsmødet, da vi mener det er vigtigt at have fokus på det. Vi henviste til vigtigheden af at få indarbejdet hjemsendelserne i beskæftigelsesplanen så hurtigt som muligt. Både da det bliver ved lov, men også så der er klarhed over, hvad der forventes af den enkelte migrant allerede ved ankomst.

Men hurtigt stillede fordommene sig i kø, da flere fra Socialdemokraterne og Enhedslisten åbenbart ikke er enige i Finanslov 2019. 

De udtalte, at Dansk Folkeparti ikke behandler migranterne ordentligt. At vi altid taler ned om dem. At vi kalder dem “migranter” og ikke flygtninge. At vi sender alle ud på en øde ø osv.

Som gruppeformand tillod mig at påpege, at det, jeg henviser til, er fra ordlyden i Finanslov 2019 – at integration ændres til hjemsendelse. At forsørgelse ændres til selvforsørgelse. Og at der er forskel på de migranter, vi modtager i kommunen og de dybt kriminelle, der fremover sendes ud på en ø, hvilket ikke engang er kommunalpolitik.

Det er ganske enkelt. Paradigmeskiftet er i gang – også i kommunerne, og vi skal selvfølgelig følge loven.

Andre artikler fra denne uge