Erstatningsskov og fællessti ved Onsvedvej

Erstatningsskov og fællessti ved Onsvedvej

Af Conny Probst

SKIBBY: I forbindelse med etablering af en ny cykelsti langs Kyndbyvej fra Skibbyvej og til Fjordlandsskolen Afdeling Dalby, skal der fældes cirka 4.000 kvadratmeter af Solbakke Skov. 

Solbakkeskov er fredskov, og kommunen har derfor ansøgt og fået tilladelse af Miljøstyrelsen til at fælde de 4.000 kvadratmeter skov – mod til gengæld at anlægge 8.000 kvadratmeter skov, der overvejende tilplantes med løvskov. 

Erstatningsarealet skal forelægges for Miljøstyrelsen senest den 1. januar 2019, og etableringen af erstatningsskoven skal have fundet sted senest den 1. januar 2021.

På nuværende tidspunkt ved man ikke, hvornår cykelstien bliver anlagt, og de 4.000 kvadratmeter fredskov er ikke fældet endnu.

Beløbet, som var afsat til cykelstien, blev lagt i kassen i forbindelse med genopretningsplanen i december 2017, og det er ikke genprioriteret i budget 2019-2022. Der forventes udgifter på 150.000 til 200.000 kroner til anlæg af skoven og driften af den de første tre år. 

På det sidste møde i Teknisk Udvalg besluttede et enigt udvalg, at man skal høre, hvad bylauget i Onsved har af bemærkninger til de 8.000 kvadratmeter erstatningsskov, og at der tillige skal afdækkes alternative muligheder.

Fællessti

I februar 2016 blev det besluttet, at der skal anlægges en dobbeltrettet sti mellem Onsved og rundkørslen (den nye der udføres i forbindelse med anlæg Fjordforbindelsen) på Skibbyvej. Anlægsudgifterne forventes at beløbe sig til 500.000 kroner.

Den nye sti anlægges med asfaltbelægning, og som en dobbeltrettet fællesti med en bredde på tre meter. Stien anlægges fra vendepladsen vest for Onsved og frem til det nye stianlæg ved rundkørslen. 

Stien vil medføre en betydelig bedre trafiksikkerhed for alle bløde trafikanter. Stien er desuden en skolesti for elever i skoledistriktet. 

På Skibbyvej er der dobbeltrettede cykelstier i begge retninger – mod Skibby og mod Lyngerup. Der kan opsættes lys på stien fra rundkørslen til Onsved.

Stianlægget forventes projekteret i indeværende år og anlagt i løbet af foråret 2019. 

I forbindelse med anlæg af stien skal der erhverves et areal på cirka 750 kvadratmeter. Hertil kommer et areal, der skal anvendes til arbejdsareal, og som efter anlægsarbejdet udførelse leveres tilbage til lodsejeren.

 Arealerhvervelse kan enten ske via en frivillig aftale eller ved ekspropriation.

Andre artikler fra denne uge

Mod højere luftlag


Modelflyvningens dag finder sted søndag 26. maj 2024. JÆGERSPRIS: Hvert år fejres Modelflyvningens dag. I år falder dagen søndag 26.

Læs mere »