Nye regnvandsbassiner

Nye regnvandsbassiner

I forbindelse med Fjordforbindelsen er der etableret otte regnvandsbassiner er langs den nye motortrafikvej. Og de har allerede nu en vigtig funktion. 

Frederikssund Kommune: I Roskilde Fjord står 16 bropiller til Kronprinsesse Marys Bro, og brodækket strækker sig ud over vandet som det synlige tegn på, at den nye fjordforbindelse er godt på vej. Også på land sætter den nye fjordforbindelse sit præg med nye bygværker og vejanlæg.

Som en del af projektet er der udgravet og etableret otte regnvandsbassiner tæt på den nye motortrafikvej på begge sider af fjorden. 

– De er udgravet ved den nye motortrafikvej fra Skibbyvej til Frederikssundsvej. Regnvandsbassinerne er en del af vejanlægget og har deres væsentligste funktion, når vejen er i drift. Et regnvandsbassin skal nemlig bruges til at rense vandet fra vejen, inden vandet bliver ledt ud i de naturlige vandløb og Roskilde Fjord,” fortæller projektchef Henrik Vincentsen på Fjordforbindelsens hjemmeside.

Bassinernes størrelse sikrer, at vandet er i bassinet så længe, at sediment og størstedelen af tungmetaller og andre miljøskadelige stoffer når at bundfælde i bassinet.

Bassinerne har en størrelse på mellem 1.511 kubikmeter til 6.143 kubikmeter. Til sammenligning er et olympisk svømmebassin 2.500 kubikmeter, når det måler 50 x2 5 meter og har en dybde på to meter.

Regnvandsbassinerne har ligeledes en vigtig funktion, hvis der sker et større uheld på vejen med oliespild eller læk i en tank med kemikalier. Bassinets udløb kan lukkes, så forureningen kan håndteres i bassinet og ikke spreder sig til de naturlige omgivelser.

Rundt om bassinerne er der sået græs, som henover sommeren er vokset så meget, at bassinerne nu er begyndt at falde i med omgivelserne.

Vand til anlægsaktiviteterne

Selv inden den nye fjordforbindelse åbner for trafik, har regnvandsbassinerne en vigtig funktion. Anlægsaktiviteterne kræver nemlig meget vand. 

Der bruges blandt andet vand til vanding på anlægsvejene for at dæmpe støv fra kørsel med entreprenørmaskiner og til spuling ved borearbejderne, når der etableres jordankre til støjvægge.

– Forskellige af vores anlægsaktiviteter er vandkrævende. Her kan vi udnytte, at regnvandsbassinerne allerede samler overfladevand, som vi kan udnytte i produktionen og dermed undgå at bruge grundvand. Regnvandsbassinerne er et godt eksempel på, hvordan miljø er indarbejdet i projektet, når vi bygger, beretter Henrik Vincentsen.

Endnu to regnvandsbassiner kommer til at ligge øst for Frederikssundsvej og vil indgå i fjordforbindelsens tilslutningsanlæg til Frederikssundsvej.

Andre artikler fra denne uge

Mod højere luftlag


Modelflyvningens dag finder sted søndag 26. maj 2024. JÆGERSPRIS: Hvert år fejres Modelflyvningens dag. I år falder dagen søndag 26.

Læs mere »