Kulturarven i Frederikssund Kommune

Kulturarven i Frederikssund Kommune

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Et kulturmiljø omfatter en fortællende helhed, der eksempelvis. er opstået omkring en lokal kirke eller en særlig anvendelse og aktivitet i et område. Sammen med bevaringsværdige bygninger er kulturmiljøerne med til at skabe en historisk bevidsthed og identitet – de er kommunens “historiske DNA”.

Der er tidligere foretaget en gennemgribende registrering af kulturarven for den tidligere Frederikssund Kommune. Nu er der også gennemført en registrering af kulturmiljøerne og de bevaringsværdige bygninger i Skibby og for den centrale del af Slangerup. Desuden er der udarbejdet nogle stilblade og anbefalinger til brug ved renoveringer eller ombygninger. 

Det materialet finder man på kommunens hjemmeside under afsnittet om kulturarv.

Fredede bygninger

Boligejere har mulighed for at gå ind på Slots- og Kulturstyrelsens register over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) og få oplysning om registreringsværdien for deres hus. 

FBB indeholder oplysninger om landets cirka 9.000 fredede bygninger og om de cirka 355.000 bygninger, hvis bevaringsværdi er blevet vurderet. 

Desuden indeholder FBB basisoplysninger om landets flere end fire millioner bygninger. Disse informationer stammer fra Bygnings- og Boligregister (BBR), hvorfra de opdateres automatisk.

Ombygning

Hvis man skal bygge til, bygge om eller nedrive en bevaringsværdig bygning, gælder der særlige regler. 

Boligejere skal være særlig opmærksome, hvis ejendommen er omfattet af en bevarende lokalplan. 

Inden man går i gang, er det derfor en god idé at kontakte kommunen, der kan råde og vejlede om forløbet i sagen. 

Kommunen kan også være behjælpelig med at undersøge, hvilke særlige regler der gælder for den pågældende bygning.

Man kan læse mere om  byggeprojekter på den kommunale hjemmeside.

Andre artikler fra denne uge

Nyd sommeren i Fjordlandet


HORNSHERRED: Nedtællingen til sommerferien er i fuld gang. VisitFjordlandet guider til spændende børnevenlige museumsoplevelser, rundvisninger, vikingeeventyr, ferie for voksne, overnatningssteder

Læs mere »