Der er budgetudfordringer på ældreområdet

Der er budgetudfordringer på ældreområdet

I lighed med de foregående år er det svært at drive ældreområdet inden for den afsatte budgetramme.

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Udvalget for Omsorg og ældre er blevet orienteret om et forventet merforbrug i 2023 på driftsenhederne på ældreområdet samt om igangsatte initiativer til at imødegå udfordringerne.

En prognose, udarbejdet i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august, viser et samlet forventet merforbrug i 2023 på omsorgscentrene, døgnplejen og rehabilitering og de midlertidige pladser på tilsammen 10,2 millioner kroner.

Det forventede merforbrug fordeler sig med 5,4 millioner kroner på omsorgscentrene, 4,6 millioner kroner i døgnplejen og 200.000 kroner på rehabilitering og de midlertidige pladser.

Omsorgscentrene

Der er igangsat en lang række initiativer på omsorgscentrene, som på sigt skal medvirke til en bæredygtig drift, bedre muligheder for rekruttering og fastholdelse og en bedre hverdag for beboerne og medarbejdere på omsorgscentrene.

Der arbejdes strategisk med arbejdsfællesskaber, tillid og frisættelse fra unødvendige regler og rammer.

Sygefraværet er markant faldende, og der er i forhold til sidste år færre ledige stillinger.

Samlet set ser det på nuværende tidspunkt ud til, at omsorgscentrene kommer til at bruge færre penge end sidste år, men altså flere penge end der er afsat i budgettet.

En del af denne forklaring er, at omsorgscentrene sidste år blev tilført ekstraordinære ressourcer til dækning af udgifter til Covid-19.

En opgørelse over vikarudgifter viser, at vikarudgifterne henover sommeren har været væsentlig lavere end sidste år.

I Center for Voksenstøtte og Omsorg blev der i foråret ansat en økonom, som sammen med centerets øvrige medarbejdere og centerlederne på omsorgscentrene har igangsat en undersøgelse af sammenhængen mellem plejepersonalets fremmøde og lønforbruget.

Undersøgelsen tager i første omgang udgangspunkt i Omsorgscenter Tolleruphøj og bredes derefter ud til alle fem centre.

Undersøgelsen forventes afsluttet i 1. kvartal 2024.

Døgnplejen

Døgnplejens forventede merforbrug i 2023 er blevet forværret hen over sommerferien.

Det forventede merforbrug kan især tilskrives sommerens udfordringer med vagtdækning, herunder et højt vikarforbrug og forbrug af FEA-vagter (frivilligt ekstraarbejde til en høj takst), et merforbrug og prisstigninger på sygeplejeartikler.

Især aftenområdet har både i år og de foregående år været særlig udfordret. Aftentaksten er lidt højere end dagstaksten, men aftenområdet har meget mindre mulighed for at prioritere og forskyde ydelser.

Der igangsættes derfor en analyse af finansierings- og styringsudfordringerne på aftenområdet.

Initiativer

På baggrund af budgetudfordringerne er der på tværs af hele ældreområdet igangsat en række initiativer for at nedbringe det forventede merforbrug i 2023.

Initiativerne omfatter tiltag som mere tilbageholdende med bestilling af vikarer, især i dagtimerne, konkret behovsvurdering og ledelsesmæssig godkendelse af hver ansættelse, herunder sættes ansættelser af ungarbejder i bero, mere fleksibel vagtdækning, udløb af aftalen om frivilligt ekstraarbejde, udsættelse af uddannelse, kurser mv. og øget brug af sygeplejeklinikker.

På udvalgsmødet i november får Omsorg og ældre forelagt den tredje budgetopfølgning, herunder forslag til håndtering af det forventede merforbrug i 2023.

Andre artikler fra denne uge

Det gode Borgerforløb


Af journalist Conny Probst FREDERIKSSUND KOMMUNE: Byrådet har nedsat projektudvalget ”Det gode borgerforløb”. Opgaven for udvalget er at komme med

Læs mere »

Hærværk


Af journalist Conny Probst MØLLEKROGEN: ”Utroligt smukt beliggende bådelaug”. Sådan beskriver Havneguide.dk Selsø Møllekrogs Bådelaug. Den idyl blev ødelagt i

Læs mere »