Aktiviteter bevares – både på omsorgscentrene og for hjemmeboende

Aktiviteter bevares – både på omsorgscentrene og for hjemmeboende

Læserbrev

Af Susanne Bettina Jørgensen

Byrådsmedlem (A)

Formand for Omsorg og Ældre Udvalget

Som Socialdemokrat og formand for Omsorg og Ældreudvalget er jeg virkelig glad for, at det i budgetforhandlingerne lykkedes at fastholde det vigtige forebyggende aktivitetstilbud for hjemmeboende ældre.

Her er tale om en gruppe borgere, der har behov for støtte til at deltage i sociale arrangementer – borgere, der fx ikke kan benytte De Brugerstyrede Aktivitetscentre.

Denne gruppe borgere visiteres til at deltage i aktiviteter på omsorgscentrene og får på den måde støtte til at danne netværk i lokalområdet og samtidig forebygges ensomhed og social isolation.

Det er aktivitetsmedarbejderne på omsorgscentrene, der har denne vigtige opgave.

Aktivitetsmedarbejderne er også omdrejningspunktet for, at der arrangeres og laves aktiviteter og arrangementer for og med beboerne på vores omsorgscentre.

Så det er virkelig godt, at der er fundet penge i budgettet til at fastholde aktivitetsmedarbejderne.

Jeg er ikke i tvivl om, at vi bliver nødt til at sikre aktiviteter ved at have ansatte, der har fokus på og er særligt dygtige netop til denne opgave.

I plejen er kompleksiteten blevet stor og krævende, så derfor skal plejepersonalet have deres fokus der, og så kan aktivitetsmedarbejderne understøtte, at beboerne får nogle oplevelser og adspredelser i dagligdagen.

Stor tak til byrådet for denne gode beslutning om ikke at spare forebyggelse og livskvalitet væk.

Andre artikler fra denne uge