Projekt ved Vejleby gadekær

Projekt ved Vejleby gadekær

Frederikssund Kommune har givet landzonetilladelse til at fjerne betonkant på Vejleby gadekær og til at etablere et blomsterdige/bakke ved gadekæret på Kærstrædet.

VEJLEBY: Frederikssund Kommune ønsker i samarbejde med Vejleby Bylaug og DN, Danmarks Naturfredningsforening afdeling Frederikssund at naturforbedre Vejleby gadekær.

Man ønsker at fjerne hegn og beton på gadekærets sydside og i stedet lave en flad brink med en hældning på ca. 1:5.

DN i Frederikssund har i 2023 fokus på gadekær og har indsamlet oplysninger om gadekær i kommunen.

Vejleby Bylaug har i deres beskrivelse af gadekæret i Vejleby oplyst, at stejle kanter på gadekæret gør, at unger af blishøns, ænder mv. ikke kan komme op af gadekæret.

Bylauget ønsker at få gadekæret naturforbedret.

Overskudsjord fra gravning i kanten af gadekæret ønsker bylauget udlagt til en lille bakke eller vold på græsarealet.

Bakken placeret med en minimumsafstand af otte meter fra både Søndervej og Kærstrædet.

Bakken planlægges til at blive op til seks meter i længde, to meter i bredde og en meter i højde.

Denne lille forhøjning kan af hensyn til biodiversitet vokse vildt eller eventuelt udsås med blomsterfrø.

Andre artikler fra denne uge

Husmændene på Egholmmarken


Af Historisk Vejleder for Nationalpark ”Skjoldungernes Land”Karl-Johan Rubæk Gershøj Havnevej 9 4070 Kirke Hyllinge KIRKE HYLLINGE: Efter Reformationen i 1536,

Læs mere »

Kropsfikseret læsning


Af kulturformidler Signe Schroll Feldmeier Frederikssund Bibliotekerne i samarbejde med eReolen LITTERATUR: Siden 10’erne har mange danske forfattere haft et

Læs mere »