DEBAT: Svar til Tina Tving Stauning om busbestilling

DEBAT: Svar til Tina Tving Stauning om busbestilling

LÆSERBREV
Af Dan Hoffgaard / Borgernes Liste
Fagerholtvej 4A,  4050  Skibby

 

Kære Tina, jeg er udmærket klar over der træffes en masse beslutninger i de forskellige udvalg, og at ikke alle kommer op i Byrådet, og jeg ved også, at der er specielt mange beslutninger i ”dit” Teknisk Udvalg. (Du ser jo, at jeg jævnligt befinder mig i Byrådssalen – så jeg følger en lille smule med) Men jeg kan dog slet ikke se, at det har noget med bussagen at gøre.
Når du skriver, at man ikke nødvendigvis skal tage busbestillingen med på Byrådsmødet, blandt andet fordi, at Busbestillingen holdes inden for den samme økonomiske ramme – tja, så er det jo faktisk korrekt. Men der er jo som bekendt en del lidt større ændringer i kommunens busdrift. Busruter der sammenlægges, samt busruter der forlænges på grund af nedlæggelse af andre ruter. Og netop derfor burde busbestillingen selvfølgelig have været med på Byrådsmødet den 26. april eller tidligere. Busbestillingen har – så vidt jeg er orienteret – været med på alle Byrådsmøder i de sidste seks-syv år, uanset om der var større økonomiske ændringer eller ej, og netop busbestillingen har altid givet en meget livlig debat i Byrådet. Men et så sårbart emne vil Teknisk Udvalg tilsyneladende ikke risikere at få nedstemt i Byrådet så tæt på et kommunevalg – Uha Uha.
Og hvorfor løse transportproblemerne på Hornsherred på to år, når man kan trække det ud over – tja måske 10 år. Foreløbig er der nu gået næsten syv år, og der er stadig en masse problemer som – meget let – uden de helt store krumspring kunne være løst for længst.
Borgerne på Hornsherred må desværre så bare endnu en gang konstatere:
At busforbindelserne i Lyngerup 230R/315 om aftenen sandsynligvis ikke bliver løst?
At der kommer stadig ingen busser på Hornsherred Vest efter kl. 18:00 i weekenden?
At rute 317 ikke bliver ændret til det bedre, og samtidig herefter vil kunne give borgerne i Gerlev bedre transportmuligheder Gerlev/Jægerspris. ”Teknisk Udvalg ved, at passagerne er forsvundet fra rute 317” – men agter alligevel ikke at løse problemet til trods for, at løsningen ligger lige til højrebenet – etc. etc. etc.  Jeg er målløs.
Sorry kære Hornsherred-borgere, men jeg kæmpet mit bedste.
Frederikssund Get Moving

Andre artikler fra denne uge