DEBAT: Aktiviteter må ikke gå ud over normering

DEBAT: Aktiviteter må ikke gå ud over normering

LÆSERBREV
Af Susanne Bettina Jørgensen
Byrådsmedlem (A), Næstformand i Velfærdsudvalget

 

På byrådsmøde i marts måned behandlede vi sagen om tilbud om aktivitet og samvær på omsorgscentrene. Som en del af budgetaftalen for 2017 er det aftalt, at aktivitetstilbuddet på Østergården skal udfases og i stedet for placeres på omsorgscentrene, hvor der for midler fra værdighedspuljen er ansat socialpædagoger til at varetage denne opgave. Sagen har været debatteret meget både under budgetprocessen og i velfærdsudvalget, og det har bestemt ikke været helt nemt. Formålet med at flytte aktiviteterne til omsorgscentrene er, at åbne omsorgscentrene mere op og skabe sammenhæng for socialt samvær og aktiviteter for borgere i nærområdet og beboerne i omsorgscentrene. Det lyder jo alt sammen meget godt, og pædagoger og plejepersonale er friske på opgaven. Men; for der er et men: vi skal være meget opmærksomme på, at dette nye tiltag ikke kommer til at gå ud over den normering, der er i omsorgscentrene.
For hvem skal afløse, når pædagogerne er fraværende?
Plejepersonalet har ikke tid til at indgå i ordningen. De skal først og fremmest være omkring beboerne, der bor i omsorgscentrene. Og hvad sker der, når værdighedspuljemidlerne ophører med udgangen af 2018?
Hvordan sikrer vi, at de borgere, der bliver visiteret til aktivitetstilbud i omsorgscentrene fortsat kan få et tilbud om aktiviteter også i fremtiden?
Netop denne gruppe ældre har brug for dette gode og forebyggende tilbud, så vi ikke lader dem i stikken, og de derved er i risiko for at skulle have endnu mere hjælp.
Socialdemokraterne vil følge den nye placering af aktivitetstilbuddet nøje, så både beboere, borgere og personale får nogle værdige og ordentlige forhold. Vi må sikre, at der fremadrettet er den nødvendige økonomi til normering og til de gode og vigtige forebyggende tiltag for borgerne i vores kommune.

Andre artikler fra denne uge