Maj er højsæson for vildt-ulykker

Maj er højsæson for vildt-ulykker

TRAFIK: Et sammenstød mellem vildt og bil koster ofte dyret livet og giver bilen buler.
Hvis dyret er et krondyr og bilen en minibil, kan også bilisten risikere at komme slemt til skade. Risikoen for ulykker med vildt topper i disse uger.
Især råvildt og krondyr er en risiko for bilisterne i denne tid. En undersøgelse fra Danmarks Miljøundersøgelser viser, at 88 procent af de større dyr, som bliver trafikdræbt, er rådyr, og at der er en stor overhyppighed af sammenstød mellem vildt og trafik netop i maj måned.
 
Når bilen tager skade
En eventuel påkørsel af et rådyr kan give ganske store skader på bilen.
– Hvis der er kaskoforsikring på bilen, dækker den skaderne, men da rådyret ikke har forsikring, hæfter man som bilist selv for selvrisikoen. Hvis man er så uheldig at ramme ind i en kronhjort, er der også en risiko for, at man selv kan komme til skade, så derfor er det vigtigt at have ulykkesforsikring eller førerulykkesforsikring,” siger Eva Grann, produktchef for forsikringer hos OK.
Eva Granns råd til bilisterne er derfor at skærpe opmærksomheden, når man kører i det åbne land, især ved skovstrækninger og hegn:
– Tænk også på, at en undvigemanøvre kan være farlig, både for dig selv og dine medtrafikanter. Det bedste, man kan gøre som trafikant, er derfor at forsøge at forudse, hvornår der er øget risiko for at påkøre et dyr.

 
Derfor går det vildt for sig
Morten Elmeros, der er seniorrådgiver ved Institut for Bioscience, Faunaøkologi, Aarhus Universitet, der er en af forfatterne bag undersøgelsen fra Danmarks Miljøundersøgelser, fortæller:
– Antallet af hjortepåkørsler stiger nu og topper i løbet af maj. Det skyldes først og fremmest, at moderdyrene skal til at have unger og derfor sender sidste års afkom ud i verden på egen hånd. Samtidig begynder handyrene at blive territoriale, og det betyder, at der på denne tid er mange hjortedyr, som bevæger sig rundt i landskabet. De er altså ikke alle sammen lige gode til at se sig for.”

 
Morgen og aften er farligst
Ifølge Peter Sunde, der er seniorforsker ved Institut for Bioscience, spiller dagens længde også en rolle. Dyrene er mest aktive sig i skumringstiden og tidligt om morgenen. Netop i slutningen af april og i maj måned falder de tidspunkter, hvor dyrene er på farten, ret nøjagtigt sammen med de tidspunkter, hvor der også er trafik på vejen. Senere på sommeren bliver dagene længere og dermed bliver sammenfaldet – og dermed risikoen for påkørsler –
 
Sådan undgår du påkørsel
Sænk hastigheden og vær særligt opmærksom:
I områder med tæt beplantning eller skov, læhegn eller åer på tværs af vejen.
Ved starten og slutningen af hegn langs vejen
Om morgenen, når solen står op, og om aftenen, når den går ned
Husk: Et dyr kommer sjældent alene

 

 
Hvis uheldet er ude
1. Hvis dyret er dødt, skal der væk fra vejbanen. Læg dyret i rabatten eller i grøftekanten, så andre trafikanter ikke påkører dyret eller tvinges til at undvige.
Kontakt derefter Falck, som i de fleste kommuner sørger for at hente det.
2. Hvis dyret overlever påkørslen og flygter, skal du ikke forfølge det.
Afmærk påkørselsstedet og ring til 1218, så en såkaldt schweisshund, der er trænet i at opspore hjortevildt, kan finde dyret. Forsøg aldrig selv at spore dyret, da det kan ødelægge sporet
3. Hvis dyret ligger kvæstet, skal du ringe til Dyrenes Vagtcentral på tlf. 1812.

Andre artikler fra denne uge