DEBAT: Løst krudt med skarpe projektiler

DEBAT: Løst krudt med skarpe projektiler

Af Bjørn Tving Stauning
Jernbanegade 29 D,
3600 Frederikssund

I min Klumme den 22. januar har jeg skråsikkert hævdet, at borgmester John Schmidt Andersen (V), allerede før valget var klar over, at forhandlingerne med bygherrerne til opstart af Vinge-byggeriet reelt var gået i vasken. Det kan jeg naturligvis ikke vide og har heller ikke belæg for at påstå, at borgmesteren pålagde økonomiudvalget tavshedspligt, alene med det formål at få valget overstået, inden realiteterne om Vinge-kontrakterne blev kendt af offentligheden.
Argumentationen byggede på, at den oprindelige deadline for underskrivelse af den endelige kontrakt blev rykket fra 30. august og til den 11. november.
I den periode havde kommunen sat advokatfirmaet Nielsen og Nørager (som kulegravede Farum-skandalen) til at gennemgå alle dokumenter, for at vurdere om de holdt sig inden for lovens bogstav. Det mente man ikke de gjorde, og man rådede kommunen til at komme ud af forhandlingsforløbet (oplysninger som senere blev lækket af DR ).
Kommunen stod derfor i den ubehagelige klemme, at den var erstatningspligtigig, hvis man trak sig fra forhandlingerne – og hvis man underskrev en ulovligt kontrakt, var den ugyldig, og man var således også erstatningspligtig.
Det erfarne advokatfirma havde altså over to måneder til at nærlæse papirerne – og jeg konkluderede i min klumme, at de må have lugtet lunten og informeret forhandlerteamet om, at jorden brændte.
Da Økonomiudvalget blev indkaldt den 15. november og fik en redegørelse – med samt en tavshedspligt – er det nærliggende at forestille sig, at det blev gjort klart, at aftalen var faldet på gulvet. Men det ved kun de, som var til stede – og undertegnede har ingen insider-informationer, der bekræfter dette.
Det er også meget sandsynligt, at tavshedspligten havde en legal begrundelse i, at man stod overfor at skulle forhandle størrelsen af den erstatning, som bygherreren var berettiget til.
Kommunen havde jo trukket stikket og annulleret deres tilbud. Derfor havde bygherren krav på kompensation for tabt arbejdsindsats og for det indledende gravearbejde, som man i god tro havde sat i gang.
Ugen efter redegørelsen i Økonomiudvalget blev der afholdt kommunalvalg, og man kan i hvert fald konstatere, at det var temmelig belejligt for de ansvarlige, at bomben ikke var sprunget. Men det er næppe nogen hemmelighed.

Andre artikler fra denne uge

Tak Anja!


Inge Messerschmidt, gruppeformand Dansk Folkeparti (O) På byrådsmøde i spørgetimen talte Anja Bisp Pedersen om gensidig loyalitet. En super vigtig

Læs mere »