Busomlægning under istandsættelsen af Kronprins Frederiks Bro

0

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Vejdirektoratet har planlagt en tiltrængt hoved-
istandsættelse af de tekniske installationer på Kronprins Frederiks Bro med udførelse i perioden 2023 til foråret 2024.

Istandsættelsen får stor betydning for afviklingen af busdriften fra og med mandag den 20. marts til og med fredag den 28. april.

Hovedistandsættelsen vil i perioder medføre, at broen er spærret for bil og bustrafik.

Movia har udarbejdet et oplæg til busomlægning, der sikrer, at passagererne fortsat kan rejse mellem rejsemål på begge sider af Roskilde Fjord.

Movia lægger endvidere op til, at Frederikssund Kommune kan tilkøbe bus-
afgange.

Formålet er at reducere de gener, busomlægningen medfører.

Det er udvalget for Plan og teknik, der i denne uge skal tage stilling til, om der skal tilkøbes afgange eller ej.

Administrationen kan ikke anvise finansiering af Movias oplæg til tilkøb indenfor budgettet til kollektiv trafik.

Administrationen har været i dialog med Vejdirektoratet om medfinansiering af busomlægningen.

Vejdirektoratet har oplyst, at de ikke kan støtte busdrift generelt.

Busomlægning

Movia har udarbejdet et oplæg til, hvordan busdriften skal afvikles i de seks uger, hvor broen er lukket for vejtrafik.

Oplægget beskriver følgende ændringer:

Linje 230R: Omlægges til at køre til Frederikssund via Lyngerup, betjener Campus Frederikssund.

Linje 65E: Afkortet til Frederikssund St., betjener Campus tre gange i timen.

Linje 315: Kører via Jægerspris, men afkortes til samkørselspladsen ved Lyngerup.

Linje 316: omlægges til at køre til Frederikssund via Lyngerup.

Linje 318: Omlægges til at køre via Frederikssund via Lyngerup, betjener Gerlev.

Jægerspris

Oplægget indebærer, at buslinje 230R ikke betjener stoppestederne nord for Lyngerup, heriblandt Jægerspris.

Movia har derfor anbefalet, at Frederikssund Kommune tilkøber en ekstra morgenafgang på strækningen mellem Jægerspris og Frederikssund Station.

Derudover har Movia udarbejdet et forslag til, hvordan busdriften kan opretholdes på Færgevej. Prisen afhænger af antallet af afgange.

Ekstra morgenafgang fra Jægerspris til Frederikssund Station: Pris: 40.000 kroner.

Betjening af Færgevej: Pris: 50.000 kroner.

Inddragelse

Der vil i forbindelse med busomlægningen blive iværksæt en større kommunikationsindsats.

Movia vil stå for hovedparten af kommunikationen via deres gængse kanaler og platforme.

Administrationen vil bistå Movia med at sikre, at der også laves en særlig kommunikationsindsats målrettet uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser i Frederikssund Kommune.

Vejdirektoratet er tovholder på at udarbejde en kommunikationsplan vedrørende istandsættelsesprojektet og de afledte trafikale konsekvenser.

Økonomi

Budgetrammen for kollektiv trafik er udfordret i 2023 grundet stigende udgifter fra Movia.

Der er ikke midler til at lave ekstra tilkøb inden for eksisterende ramme.

På baggrund heraf har ler administrationen Plan og teknik, at der ikke bestilles tilkøb i forbindelse med busomlægningen.

Share.

About Author

Avatar photo