Udvalg giver tilskud til energi

0

FEDERIKSSUND KOMMUNE: Folkeoplysningsudvalget har støttet seks foreninger økonomisk, så de kan fortsætte deres gode arbejde til trods for høje energipriser og en presset økonomi.

De stigende energipriser skaber udfordringer mange stedet i samfundet, også hos foreningerne. Særligt koldere og mørkere perioder betyder, at foreningerne oplever et større energiforbrug.

For nogle foreninger har de øgede energipriser været en stor udfordring i det forgangne år, og Folkeoplysningsudvalget har derfor i 2022 afsat en pulje, som folkeoplysende foreninger i egne eller lejede lokale har kunnet søge til at dække øgede energiudgifter.

En økonomisk udfordring

Formålet med puljen har været at holde hånden under de foreninger, som grundet forhøjede energiudgifter er økonomisk udfordrede, eller som står i en situation, hvor de kan blive økonomisk klemt.

I alt har seks foreninger benyttet sig af puljen i 2022, og Folkeoplysningsudvalget har udbetalt cirka 50.000 kroner.

– Jeg er utroligt glad for, at vi i udvalget har kunne afse de ekstra midler til at hjælpe vores foreninger i denne svære tid, siger formand for Folkeoplysningsudvalget, Kenneth Jensen (A), og fortsætter:

– Vores foreninger går altid forrest, når det kommer til at udvise samfundssind og sammenhold, så jeg er ikke i tvivl om, at de lige som alle andre gør hvad de kan, for at spare på energien.

– Men det rækker ikke for dem alle, og da vi prioriterer det højt, at al foreningsliv holdes åbent, så har vi valgt at give denne ekstra håndsrækning.

En lignende pulje

Energipriserne er fortsat høje, og det forventes, at priserne vil forsætte på det høje niveau og have konsekvenser for foreningerne langt ind i 2023.

På baggrund af henvendelser fra foreninger og med et ønske om at støtte foreningerne bedst muligt igennem perioden, har Folkeoplysningsudvalget derfor besluttet at afsætte en lignede pulje i 2023.

Folkeoplysningsudvalget har afsat en pulje på 50.000 kroner, som foreninger i egne eller lejede lokaler kan søge til at dække udgifter til energi i 2023.

Der kan maksimalt søges om støtte på 40 procent af det givne tilskud for 2022 til stigende energipriser.

Share.

About Author

Avatar photo