Bolig i skydeterrænet skal rives ned

Bolig i skydeterrænet skal rives ned

Kommunen har modtaget en ansøgning fra Forsvaret om at nedrive boligen på Kulhusvej 23. Den ligger i skydeterrænnet helt ude ved landevejen mellem Jægerspris og Kulhuse.

Af Conny Probst

JÆGERSPRIS: Forsvaret har søgt om at måtte rive en bygning i skydeterrænet ned. Man mener ikke, at den pågældende bygning er egnet til brug som bolig.
Det drejer sig om en ældre bindingsværksbygning med tagetage og stråtag på Kulhusvej 23. Bygningen er ikke registreret bevaringsværdig.
Den har været ubeboet og uopvarmet i en længere periode, og som følge heraf har de bærende bygningsdele taget stor skade.

Ikke noget savn
Ønsket om nedrivning har været sendt til høring i Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Frederikssund:
– Bygningen vil ikke være noget savn at miste. Den består af bindingsværk med stentavler, trægavle, stråtag med en kvist og skorsten.
– Ved første øjekast ser den pæn ud, men mange af detaljerne er ikke gode. Blandt andet er bindingsværket nogle steder malet på murværket. Indgangspartiet er uheldigt. Det kan godt forsvares at rive huset ned, lyder svaret.
Roskilde Museum har ingen bemærkninger til ansøgningen.
Man har også haft en ekstern konsulent til at se på bygningen. Vedkommende mener, det vil være synd at rive den ned, da den repræsenterer en stor grad af forhistorisk værdi. Umiddelbart er det konsulentens opfattelse, at huset bør kunne istandsættes og bebos som hidtil.
Frederikssund Kommunekan ikke modsætte sig en nedrivning med mindre man nedlægger forbud efter planlovens paragraf 14 og udarbejder en lokalplan.
Det kan administrationen ikke anbefale, at man gør.
Seks af medlemmerne i Teknisk Udvalg stemte for, at der blev givet tilladelse til nedrivning. Imod stemte Jens Ross Andersen (V).

Foto: Steen Westh

Andre artikler fra denne uge

Cirkelrund sejr


Kultur- og havnebadet ved Tippen i Frederikssund åbner søndag 2. juni. Af journalist Tomas Skov FREDERIKSSUND KOMMUNE: Idéen om et

Læs mere »